NVSA sluit zich aan bij kort geding Stibbe tegen Openbaar Ministerie

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten sluit zich aan bij het kort geding dat advocatenkantoor Stibbe heeft aangespannen tegen het Openbaar Ministerie. Stibbe verwijt het OM structurele schending van het advocatuurlijke verschoningsrecht. De NVSA noemt dit “verontrustend en onacceptabel".

Delen:

secret-g1377d2f33_1280-Pixabay-1b2b0da3
foto: Pixabay

Het kort geding is een volgende stap in een zich al jaren voortslepende juridische strijd tussen Stibbe en het OM over de vertrouwelijkheid van contacten tussen advocaat en cliënt. Het conflict komt voort uit een opsporingsonderzoek tegen de Brabantse vermogensbeheerder Box Consultants, die wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.

Meer dan 3000 mails

Volgens een team van Stibbe-advocaten hebben het OM en de Fiod moedwillig het verschoningsrecht geschonden door tijdens het onderzoek op uitgebreide schaal vertrouwelijke mailberichten tussen Stibbe en cliënt Box Consultants te hebben gelezen, gekopieerd en gebruikt voor onderzoek. Het zou gaan om meer dan drieduizend e-mails.

Schrikbarend beeld

Afgelopen weekend publiceerden FD en NRC over de inbreuken van OM en Fiod op het verschoningsrecht in deze zaak. Daaraan voorafgaand werd het bestuur van de NVSA door een aantal Stibbe-advocaten ingelicht. Zij spraken hun zorg uit dat de ter discussie staande werkwijze een bestendige en in de praktijk gangbare werkwijze van het OM is. In een persbericht zegt de NVSA die zorg te delen: “Uit de stukken volgt een schrikbarend beeld waar het betreft de volgens de stukken gangbare werkwijze van het OM.”

Fundamenteel belang

De NVSA vindt de handelwijze van het OM een miskenning van het verschoningsrecht, dat van fundamenteel belang is voor een goede rechtsbedeling: “Cliënten en advocaten moeten onderling vrijelijk kunnen communiceren; cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat alles dat zij met hun advocaat bespreken geheim is en geheim blijft. Op grond van de wet en verdragsrechtelijke verplichtingen heeft de overheid dit te eerbiedigen. De praktijk dat een individuele opsporingsambtenaar kennisneemt van de inhoud van geheimhoudersstukken en eigenhandig beslist of het verschoningsrecht in het geding is, is in strijd met de wet.”

Kort geding

De vereniging ziet in de gebeurtenissen aanleiding zich aan te sluiten bij het door Stibbe aangekondigde kort geding. De NVSA zal daarbij onder andere vorderen dat de Staat het verschoningsrecht eerbiedigt en dat aan de praktijk van de inzet van geheimhoudersambtenaren en geheimhoudersofficieren onmiddellijk een einde komt. Dit zijn door Fiod en OM intern aangewezen functionarissen die het vertrouwelijke karakter van e-mails moeten beoordelen, een werkwijze die in strijd is met het verschoningsrecht: deze toets moet worden gedaan door de rechter-commissaris.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven