Oordelen over discriminatie vinden gehoor

Delen:

De oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) worden in bijna 80% van de zaken opgevolgd. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2008.

Discriminatie treft nog steeds vooral vrouwen, gehandicapten, ouderen en allochtonen. Verboden onderscheid is vaak onbedoeld, maar treft deze groepen meer dan anderen bij het verkrijgen van werk. Ook hebben zij vaker ongunstiger arbeidsvoorwaarden en staan zij minder sterk bij ontslag.

De meeste klachten die de CGB ontving, betroffen de discriminatiegronden leeftijd (25%) en ras (17%). Andere gronden waarop de CGB veel verzoeken om een oordeel kreeg, zijn geslacht (13%) en handicap/chronische ziekte (12%).

Klachten over discriminatie op grond van godsdienst krijgen doorgaans veel media-aandacht, maar vormen slechts 8% van aan de CGB voorgelegde zaken.

In totaal werden in 2008 bij de CGB 432 verzoeken om een oordeel ingediend.

De CGB bracht negen adviezen uit en velde in 155 zaken een oordeel. In ruim de helft van de gevallen was sprake van verboden onderscheid. Naast adviezen en oordelen deed de CGB ook een toenemend aantal zaken af door met partijen in gesprek te gaan. Het jaar 2008 liet een afname aan zaken zien met 16%.

Het aantal klachten in 2009 toont echter weer een stijging.

De adviezen van de CGB hadden betrekking op zaken als de werkleerplicht voor jongeren, gewetensbezwaarde trouwambtenaren en de uitgebreide juridische kaders voor een discriminatievrije school.

Gekeken naar de effecten van de oordelen van de CGB, blijkt dat in 79% van de gevallen waarin follow-up mogelijk was, het oordeel ook daadwerkelijk is opgevolgd. Dat is een stijging ten opzichte van 2007 met 4 procentpunt. Het gaat hierbij om individuele dan wel structurele opvolging.

Laurien Koster, voorzitter van de CGB: “Discriminatie blijkt telkens weer van alle dag en van iedereen te zijn. Bedoeld of onbedoeld worden mensen geraakt in hun identiteit; gevoelsmatig of daadwerkelijk buiten spel gezet.

Daarbij gaat het heel vaak over leeftijd, ras, geslacht of handicap. De werkelijkheid is als steeds weerbarstiger dan de wet.”

Het volledige jaarverslag, genoemde adviezen en oordelen zijn te lezen op www.cgb.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven