OR heeft goede kans op succes bij gang naar rechter

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
foto: Pixabay

Een ondernemingsraad die in een geschil met de werkgever de gang naar de Ondernemingskamer maakt, heeft gemiddeld een slagingskans van bijna 43 procent. Dat blijkt uit het boek 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht, dat onder redactie van advocaat Loe Sprengers en promovendus arbeidsrecht Roy Poelstra (UvA) is uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam.

Het boek, dat gepresenteerd werd tijdens een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), behandelt verschillende aspecten van de rechtspraak van de Ondernemingskamer (OK) over het adviesrecht en schetst hoe deze rechtspraak sinds 1979 een andere invulling heeft gegeven aan dit adviesrecht. Ook bevat het boek feiten en cijfers over 40 jaar procederen bij deze speciale beroepsrechter voor zakelijke geschillen.

Hoge succesfactor

Daaruit blijkt dat ondernemingsraden in Nederland gemiddeld ruim 13 keer per jaar een rechtszaak beginnen. Op grond van artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden kunnen zij beroep aantekenen tegen een besluit van de werkgever. De meeste zaken worden aangespannen door ondernemingsraden van (semi)publieke instellingen.

In 10 procent werd het verzoek niet-ontvankelijk verklaard, in 47 procent werd het verzoek afgewezen, en in 43 procent ging het om een toewijzing. “Een hoge succesfactor”, vinden de onderzoekers Sprengers en universitair docent publiekrecht Marcus Meyer (Universiteit Maastricht). Volgens hen kan in ieder geval niet worden geconcludeerd dat het voor een OR zinloos is om een procedure bij de Ondernemingskamer te beginnen, en kan het instellen van beroep een belangrijk instrument zijn om alsnog te komen tot een bevredigende uitkomst voor de OR. Tegelijkertijd kan ook niet worden gezegd dat de Ondernemingskamer geen of onvoldoende oog heeft voor de belangen van ondernemers.

Hoog percentage intrekkingen

Opvallend noemen de onderzoekers het grote aantal zaken dat wordt ingetrokken voordat een beschikking wordt gewezen (gemiddeld 73 procent). Dit hoge percentage maakt volgens hen duidelijk dat het aanhangig maken van een procedure niet alleen gebeurt om een rechterlijke uitspraak te krijgen, maar dat dit ook een functie vervult in een vaak nog niet afgerond overlegtraject tussen OR en ondernemer. “Aangenomen mag worden dat in een aantal, of mogelijk ook groot aantal, van de ingetrokken zaken de uitkomst voor de ondernemingsraad succesvol zou zijn geweest indien de zaak was uitgeprocedeerd”, aldus de auteurs.

Professioneler

Het boek, waaraan ook verschillende andere advocaten en universitair docenten meewerkten, bevat ook een interview met de huidige voorzitter van de Ondernemingskamer-voorzitter Gijs Makkink en de voormalige voorzitters Peter Ingelse en Huub Willems, die met 193 beschikkingen verreweg bij de meeste zaken betrokken is geweest. Willems zegt de indruk te hebben dat ondernemingsraden steeds professioneler worden en dat ook de kwaliteit van de advocatuur op het gebied van de medezeggenschap is verbeterd.

Ingelse zou in de toekomst graag een grotere rol van zzp-ers zien. “Of het nou de wetgever of de OK is die het aanpakt, dat laat ik even in het midden (ik denk zelf de wetgever maar soms is de OK ook creatief ). Zzp’ers spelen meestal geen rol in de medezeggenschap. Aan hun rol moet naar mijn opvatting inhoud worden gegeven, anders verdwijnt een deel van de medezeggenschap.”

 

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top