Raad van State: ‘Maak procedure voor benoeming gerechtsbestuurders transparanter’

De procedures voor benoeming van leden van de Raad voor de rechtspraak en gerechtsbestuurders moeten volgens de Raad van State transparanter en eenvoudiger worden. Ook zouden rechters en gerechtsambtenaren een grotere rol moeten krijgen bij benoemingen.

Delen:

Maak benoemingsprocedure gerechtsbestuurders transparanter
Raad van State (foto: Raad van State)

Dit blijkt uit een zogeheten ‘voorlichting’ over bestuurdersbenoemingen in de Rechtspraak door de Afdeling advisering van de Raad van State aan minister Dekker (Rechtsbescherming). De minister had hierom gevraagd naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer.

Onafhankelijkheid

De rol die de minister heeft bij (her)benoeming, schorsing en/of het ontslag van leden van de Raad voor de rechtspraak en het gerechtsbestuur hoeft volgens de Raad van State niet te worden aangepast. De huidige situatie is niet in strijd met de in Europese mensenrechtenverdragen verankerde onafhankelijkheid van de rechtspraak. Deze onafhankelijkheid betekent niet dat de minister zich afzijdig moet houden van (her)benoeming, schorsing en het ontslag van leden van de Raad voor de rechtspraak en het gerechtsbestuur, schrijft de Raad van State. De minister moet zijn politieke verantwoordelijkheid kunnen vervullen, met name waar het leden van de Raad voor de rechtspraak betreft. “De Raad voor de rechtspraak heeft een belangrijke functie bij de bedrijfsvoering van en de besteding van publieke middelen voor de rechtspraak. Voor deze specifieke terreinen moet de minister uiteindelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen.”

Ingewikkeld

De procedures voor (her)benoeming, grotendeels vastgelegd in interne protocollen, zijn volgens de Raad van State ingewikkeld en niet openbaar. Dat is onwenselijk. De Raad stelt dan ook dat het raadzaam is om de transparantie te vergroten door de interne protocollen openbaar te maken en de procedures waar mogelijk eenvoudiger te maken.
Over transparantie van bestuurdersbenoemingen bestaat al jaren onvrede onder rechters. In het Leeuwarder Manifest, eind 2012 opgesteld door zeven raadsheren uit Leeuwarden, werd de  benoemingsprocedure van nieuwe presidenten ‘uitermate gebrekkig’ genoemd. Ruim zevenhonderd kritische rechters en raadsheren ondertekenden het manifest.

Onvrede op de werkvloer

Ook zegt de Raad van State dat het in het licht van “de geconstateerde onvrede op de werkvloer” goed zou zijn om de betrokkenheid van rechters en gerechtsambtenaren bij de benoeming van bestuurders van hun gerechten te verbeteren. Hierbij kan volgens de Raad van State worden gedacht aan een rol voor de gerechtsvergadering of een vertegenwoordiging daaruit.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven