Raad van State: wetgeving soms wegwerpartikel

Delen:

raad-van-stateNoodzakelijke stappen in het wetgevingsproces worden niet altijd volgtijdelijk gezet, waardoor het proces onder druk komt te staan. Achtereenvolgende en soms aan elkaar tegengestelde wijzigingen volgen elkaar in snel tempo op. Wetgeving krijgt hierdoor soms het karakter van een wegwerpartikel. Onder meer dat staat in het jaarverslag 2013 van de Raad van State dat vice-president Piet Hein Donner vandaag presenteerde.

Onbestendigheid van wetgeving heeft gevolgen voor de doeltreffendheid ervan en leidt tot een fragmentarische aanpak. Aldus de Raad.

De Raad wijst er verder op dat in tijden van economische recessie of beperkte economische groei – waarin budgettaire overwegingen natuurlijk een belangrijke spelen – bezuinigingen legitiem en noodzakelijk zijn. Maar de Raad benadrukt ook dat ‘uit het oogpunt van de democratische rechtsstaat bepaalde beslissingen niet alléén uit budgettaire overwegingen kunnen worden gemotiveerd’.

Bovendien moet de regering volgens de Raad terughoudend omgaan met het creëren van nieuwe regels en bevoegdheden. “Het heeft alleen zin om een nieuwe regel te introduceren als vaststaat dat de bestaande regeling een leemte of gebrek vertoont.”

Vorig jaar waarschuwde de Raad van State in zijn jaarverslag ook al over de kwaliteit van de wetgeving.

Akkoorden

Verder schrijft de Raad dat de akkoorden die het kabinet het afgelopen jaar heeft gesloten, een risico vormen voor de slagkracht van de coalitie. Maar de Raad noemt het ‘eerbiedwaardig’ dat het kabinet wel beweging weet te krijgen in discussies die al jaren vastzitten. Tegelijkertijd vormt de afhankelijkheid van akkoorden voor beleid waarmee de overheidsfinanciën op orde wordt gebracht ‘een opvallend en riskant aspect van het handelingsvermogen van kabinetten in deze tijd’.

“De inzet op akkoorden betekent immers dat wat nodig wordt geacht, vertrekpunt is voor onderhandelingen en niet de uitkomst”, stelt Donner. “Een stap terug is vrijwel uitgesloten. Bovendien biedt het de deelnemers de mogelijkheid om nieuwe wensen op andere terreinen af te dwingen en te dreigen met opzegging van eerdere akkoorden.”

Klik voor het jaarverslag over 2013 hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven