Rechters passen oriëntatiepunten voor strafmaat aan

Delen:

De oriëntatiepunten die strafrechters hanteren voor het opleggen van boetes en gevangenisstraffen, worden deels aangepast. Dit heeft het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Strafsectoren van rechtbanken en gerechtshoven op 31 oktober 2008 besloten. Aanleiding voor de wijzigingen zijn de invoering van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling en de inflatie.

Aanpassing hoogte gevangenisstraf

Met de inwerkingtreding van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling, op 1 juli 2008, komen veroordeelden niet langer automatisch vrij nadat zij tweederde van de opgelegde gevangenisstraf hebben uitgezeten. Door deze wet is de vervroegde invrijheidstelling omgezet in een voorwaardelijke invrijheidstelling. De veroordeelde moet zich tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidstelling aan bijzondere voorwaarden houden.

De Wet voorwaardelijke invrijheidstelling kan er soms toe leiden dat een veroordeelde een groter deel van zijn gevangenisstraf moet uitzitten dan vóór 1 juli 2008 het geval zou zijn geweest (de netto onvoorwaardelijke vrijheidsstraf). Het is echter niet de bedoeling van de wetgever geweest dat veroordeelden door de nieuwe wet langer in de gevangenis moeten verblijven. De strafrechters hebben daarom besloten de oriëntatiepunten voor vrijheidsstraffen voor een aantal misdrijven naar beneden bij te stellen. Daarmee wordt het verschil in netto onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ongedaan gemaakt. De gewijzigde oriëntatiepunten worden vanaf 1 november 2008 toegepast.

Aanpassing hoogte geldboetes aan inflatie

In verband met de inflatie worden de geldboetes die door de rechters worden opgelegd vanaf 1 januari 2009 met ten hoogste 21,4% verhoogd. Uitgangspunt voor deze inflatiecorrectie is de consumentenprijsindex. Deze is tussen 1999 en 2008 met ongeveer 22% gestegen. Ook wordt hiermee aangesloten op de inflatiecorrectie die het Openbaar Ministerie eerder heeft toegepast voor de geldboetes die worden gevorderd. De gewijzigde oriëntatiepunten voor geldboetes worden vanaf 1 januari 2009 toegepast.

Oriëntatiepunten straftoemeting

Rechters maken bij de strafoplegging gebruik van oriëntatiepunten voor straftoemeting. Deze afspraken zijn bedoeld om ongewenste verschillen in strafmaat tussen vergelijkbare zaken te voorkomen. De afspraken zijn door de rechters zelf vastgesteld, maar zijn niet bindend. In concrete strafzaken is de rechter daarom bevoegd van die uitgangspunten af te wijken. Een aantal bestaande oriëntatiepunten voor straftoemeting is gebaseerd op het puntensysteem van het Openbaar Ministerie. Het gaat dan met name om de oriëntatiepunten voor alcoholverkeersdelicten.

Bron: Raad voor de rechtspraak

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven