Juridisch nieuws

Rechtsbijstand niet inzetten tegen verzekeraar zelf

Foto: Steve Buissinne/Pixabay

Een consument die een rechtsbijstandverzekering heeft, kan deze niet gebruiken in een geschil met de rechtsbijstandsverzekeraar zelf. Dat oordeelde KiFiD onlangs over een conflict met SRK Rechtsbijstand.

Het ging in deze casus om een man die in 2008 schade had geleden als gevolg van een arbeidsongeval. Zijn voormalige werkgever was door het gerechtshof in 2015 veroordeeld de schade te vergoeden. Tussen partijen is een vaststellingsovereenkomst opgesteld die dit moest regelen. In dit geschil is man bijgestaan door een advocaat die via SRK Rechtsbijstand was ingeschakeld. Daarvoor had de man een particuliere rechtsbijstandverzekering bij Nationale-Nederlanden; de verzekerde rechtsbijstand was uitbesteed aan SRK Rechtsbijstand.

De man was echter niet tevreden over de wijze waarop de advocaat de schade had geregeld en klaagde daarover bij de Deken van de Orde van Advocaten. Die oordeelde dat de advocaat de man niet of onvoldoende (schriftelijk) had geïnformeerd over de juridische mogelijkheden om zijn schade op de voormalige werkgever te verhalen, en over de daarbij behorende bewijs- en procesrisco’s.

Vervolgens stelde de man SRK aansprakelijk voor het handelen van de advocaat, wat door SRK werd betwist. In dit geschil verzocht de man om rechtsbijstand en vroeg dekking te verlenen voor de kosten van een onafhankelijke belangenbehartiger, naar schatting 20 duizend euro. Dit verzoek wees SRK af, omdat het geschil gaat over de ‘onderhavige rechtsbijstandverzekering’ waarvoor dekking in de verzekeringsvoorwaarden is uitgesloten.

Omdat partijen er niet uitkwamen, diende de man een klacht in bij Kifid, het financiële klachteninstituut. Deze oordeelde in een bindend advies dat in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat geen rechten aan de verzekering kunnen worden ontleend bij een juridisch geschil met SRK over de rechtsbijstandverzekering. ‘Een redelijke uitleg van deze bepaling brengt mee dat het geschil tussen Consument [de man] en SRK daaronder valt, nu Consument klaagt over de door SRK verleende rechtsbijstand en dus over (de uitvoering van) de rechtsbijstandverzekering. De klacht is ongegrond en de vordering wordt afgewezen.’

Conclusie: SRK Rechtsbijstand mocht het verzoek om rechtsbijstand afwijzen voor het geschil van de man tegen SRK Rechtsbijstand zelf.

 

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures