Rechtspraak tevreden over herziening gerechtelijke kaart

Delen:

De Raad voor de rechtspraak is tevreden over de aangepaste voorstellen tot herziening van de gerechtelijke kaart. Het kabinet maakte deze herziening ruim twee jaar geleden bekend en nu vindt hierover de laatste advisering plaats.

De Raad en de presidenten van de gerechten zijn van mening dat de herziening van de gerechtelijke kaart noodzakelijk is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de eisen die aan de rechtspraak worden gesteld, namelijk versterken van de blijvende waarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit en het nauw aansluiten bij de behoeften in de samenleving.

De schaalvergroting heeft tot gevolg dat alle gerechten beschikken over voldoende zaken, mensen en middelen om kwaliteit te waarborgen, aan te sluiten bij de gerechtvaardigde wensen van belanghebbenden en de organisatie optimaal in te richten. De herziening van de gerechtelijke kaart is daarmee geen doel op zich, maar een noodzakelijke voorwaarde om optimaal invulling te geven aan de maatschappelijke taak van de Rechtspraak.

Eerder al heeft de Raad uitgebreid beschreven hoe wat de Rechtspraak betreft de nieuwe gerechtelijke kaart eruit zou moeten zien. Het verheugt de Raad dat het nu voorliggende wetsvoorstel hier in grote lijnen bij aansluit. De Raad wil ook zijn waardering uitspreken over de wijze waarop het proces van totstandkoming van het wetsvoorstel is ingericht en de ruimte die daarbij aan de Raad is geboden om al in een vroeg stadium mee te denken over de gewenste invulling ervan.

Het belangrijkste onderwerp van de herziening van de gerechtelijke kaart is de verdeling van zaken over de verschillende zittingslocaties. Op dit gebied heeft de Raad ook de grootste principiële bezwaren tegen het wetsvoorstel. In het advies zal eerst op dit onderwerp worden ingegaan. Vervolgens zal een aantal adviezen worden opgenomen met betrekking tot de inrichting van de organisatie van de gerechten en de financiële gevolgen van de herziening.

Zie voor de volledige brief de bijlage.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven