‘Rechtsstaat’ opgenomen in Grondwet, bijna dan

Delen:

Foto: Mr.

Ook de Eerste Kamer is nu akkoord dat in de Grondwet wordt opgenomen dat we in een rechtsstaat leven. Tot op heden staat dat woord niet in de Grondwet.

Aan het gelijke-behandelingsartikel (artikel 1 van de Grondwet) moet een algemene bepaling vooraf gaan: ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’ Deze algemene bepaling zou als ongenummerd artikel vooraf aan artikel 1 van de Grondwet moeten worden toegevoegd. Dinsdag 6 maart is de Eerste Kamer, na een eerder positief besluit van de Tweede Kamer, akkoord gegaan met deze Grondwetswijziging. In de senaat stemden voor het wetsvoorstel ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66. De SGP, CDA en PVV stemden tegen. De VVD was tegen omdat ze nut en noodzaak van die wijziging niet inziet. “Het argument van ‘baat het niet, schaadt het ook niet’ acht de VVD-fractie te mager voor een aanpassing van de Grondwet”, senator (en advocaat) Anne-Wil Duthler.

Het gaat echter om een eerste lezing. Na de volgende Tweede Kamer-verkiezing moeten beide Kamers opnieuw akkoord gaan met de Grondwetswijziging, en dan met een twee derde meerderheid.

De Eerste Kamer heeft twee weken geleden ook ingestemd met een Grondwetswijziging in eerste lezing over het opnemen van het recht op een eerlijk proces. Dit moet de individuele rechtsbescherming van de burger op grondwettelijk niveau garanderen. Aan artikel 17 van de Grondwet (‘Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent’) wordt toegevoegd: ‘Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn van een onafhankelijke en onpartijdige rechter.’

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven