RvS: openbaarheid asieluitspraken niet in orde

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
beeld: Depositphotos

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het ‘uitsprakenregister asiel & bewaring’ dat rechtbanken gebruiken geen toereikende manier is om rechterlijke uitspraken openbaar te maken.

De uitspraak werd gedaan in het hoger beroep in een vreemdelingenzaak, waarin bezwaar werd gemaakt over de manier waarop rechtbanken uitspraken openbaar maken.

Eenvoudig toegankelijk

De rechtbanken maken sinds februari van dit jaar via het ‘uitsprakenregister asiel & bewaring‘ een lijst met gegevens bekend van uitspraken in asiel- en bewaringszaken. Deze gegevens zijn onder meer de uitspraakdatum, zittingsplaats en zaaknummer. Het register bevat géén inhoudelijke informatie over de uitspraken. Belangstellenden kunnen in het register niet nagaan wat de uitkomst van de procedure is en om welke redenen.
De Afdeling bestuursrechtspraak vindt deze wijze van openbaarmaking van uitspraken niet toereikend. Het is voor belangstellenden niet mogelijk een bepaalde uitspraak op eenvoudige wijze te raadplegen. En dat is wel het uitgangspunt; het publiek moet op eenvoudige wijze toegang hebben tot de volledige tekst van uitspraken, zo luidt het oordeel.

Oude werkwijze

Het is de bedoeling van de Raad voor de rechtspraak om op termijn alle uitspraken online te publiceren. Maar door de grote werklast die dat oplevert − onder meer door het anonimiseren van al die uitspraken − is dat nu nog niet haalbaar. Tijdens de zitting in september heeft de Raad voor de rechtspraak aangegeven dat als het uitsprakenregister in de ogen van de Afdeling niet zou voldoen, voorlopig terug te keren naar de werkwijze die gold tot mei 2018.
De oude werkwijze houdt in dat uitsprakenzittingen worden gehouden. Van die zittingen wordt een proces-verbaal gemaakt, zodat duidelijk is in welke zaken uitspraak is gedaan. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt dat wel een adequate manier van openbaarmaking en geeft de Rechtspraak acht weken de tijd om uitspraken weer op deze wijze openbaar te maken.

Zaakverloopregister ook al niet toereikend

Ook in april oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak al dat de wijze waarop asieluitspraken openbaar worden gemaakt, niet toereikend is. Zij kwam toen tot de conclusie dat het sinds mei 2018 gebruikte ‘zaakverloopregister’ niet aan de eisen voldeed.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top