Seniorencriminaliteit bescheiden probleem

Delen:

Het aantal oudere verdachten is de laatste jaren fors gestegen. Toch is er geen reden om speciaal beleid te voeren of zelfs een apart seniorenstrafrecht in te voeren. Het aandeel van de 65-plussers in de totale criminaliteit blijft gering. Het bestaande wettelijke instrumentarium biedt volgens officieren van justitie voldoende mogelijkheden om recht te doen aan verdachten die fysiek of psychisch met de gevolgen van het ouder worden te kampen hebben. Recent neurowetenschappelijk onderzoek biedt geen ondersteuning voor de gedachte om (zeer) oude verdachten in het algemeen als verminderd strafrechtelijk aansprakelijk te behandelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het rapport Seniorencriminaliteit: een verkennend onderzoek.

In 2007 heeft de politie ruim 5.500 van een misdrijf verdachte 65-plussers geregistreerd. Dat betekent een stijging van 85% ten opzichte van 1996. Die stijging wordt in belangrijke mate verklaard door de algehele toename (46%) van het aantal verdachten in alle leeftijdscategorieën in dezelfde periode en door de vergrijzing (er waren in 2007 15,4% meer 65-plussers dan in 1996). Uit het onderzoek blijkt dat ondanks de groei van het aantal verdachten , het aandeel van de ouderen in de criminaliteit bescheiden blijft. Was in 1996 1,8% van alle door de politie geregistreerde verdachten ouder dan 65, in 2007 lag dat percentage op 2,3%.

Binnen de groep oudere verdachten is de groep 60-65 oververtegenwoordigd, maar de kleine groep 80-plussers maakt relatief gezien de sterkste groei door. Hun aandeel is verviervoudigd tussen 1996 en 2007.

Uit het onderzoek blijkt dat de senioren van tegenwoordig maken zich in de eerste plaats schuldig aan verkeersdelicten, op afstand gevolgd door gewelds- en vermogensdelicten. Bij jongere verdachten ligt het accent op vermogensdelicten, gevolgd door geweldsdelicten. Voorts valt op dat oudere mannen vooral verkeers- en geweldsdelicten plegen en oudere vrouwen voornamelijk verkeers- en vermogensdelicten. De groei van het aantal door senioren gepleegde verkeersdelicten is in belangrijke mate terug te voeren op de toegenomen mobiliteit. Het rijbewijs- en autobezit van 75-plussers is bijvoorbeeld tussen 1996 en 2007 met 36% gestegen. Opvallende is dat bij verkeersdelicten door senioren van 80 jaar of ouder er in ongeveer 65 % van de gevallen sprake is van het feit ‘doorrijden na een ongeval’.

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven