Terecht ontslag voor kritische docente ROC Nijmegen

Een docente van het ROC Nijmegen schreef een kritisch boek over de school waar zij lesgaf. De school wilde haar daarom ontslaan. Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het ontslag van de docente terecht.

Delen:

beeld: Depositphotos

In het boek bekritiseerde de docente het ‘gepersonaliseerde’ onderwijs op het ROC. Voorafgaand aan het schrijven had de school aangegeven dat er enkele grenzen zouden worden gesteld. Zo moest de schrijfster met respect met studenten en collega’s om gaan en ervoor zorgen dat er geen relaties tussen collega’s en studenten op scherp zouden komen te staan. Verder zouden de vertrouwensbanden tussen hen niet beschaamd mogen worden. Ten slotte diende ze vertrouwelijk om te gaan met informatie over studenten, medewerkers en het ROC.

Ophef

Na publicatie van het boek ontstaat er ophef. Ondanks dat er geen namen in het boek genoemd worden, hebben collega’s van de schrijfster het idee dat het eenvoudig is om te herleiden over wie de passages zijn geschreven. De situatie leidt tot een gespannen samenwerking tussen de auteur en haar collega’s. Ook uit een gesprek met de onderwijsdirecteur en de schrijfster blijkt dat haar terugkeer op de werkvloer niet gewaardeerd wordt. Ze wordt verzocht om tijdelijk haar werkzaamheden neer te leggen. De schrijfster doet dit niet met als ordemaatregel een schorsing tot gevolg.

De partijen gaan over tot een mediationtraject om de verstoorde relatie te herstellen. Maar ook dit lost niets op. Het ROC wendt zich uiteindelijk tot de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Vervolgens vindt ontbinding plaats op basis van de g-grond uit artikel 7:669 lid 1 en 3 BW. Het hof acht dit redelijk en ziet noch herstel van de arbeidsovereenkomst, noch herplaatsing als mogelijke opties.

Onveilige werksituatie

Volgens het hof heeft de schrijfster recht op haar vrijheid van meningsuiting. Dit wordt ook niet in twijfel getrokken. Aan de ontbinding liggen de gevolgen die het boek heeft gehad voor de interne werkrelaties ten grondslag. Collega’s voelen zich diep gekwetst door haar uitlatingen. De schrijfster was gewaarschuwd en was zelf ook op de hoogte van de gevolgen die haar boek konden hebben op de werksfeer. Bijna vijftig leden spreken van een onveilige werksituatie. Volgens het hof heeft de schrijfster de arbeidsverhouding verder verstoord door zich te wenden tot de media om het geschil daar verder af te handelen. Tevens wordt haar zwaar aangerekend dat ze bedrijfsgevoelige informatie heeft gedeeld.

Hoewel haar arbeidsovereenkomst ontbonden blijft, krijgt de schrijfster in hoger beroep wel een billijke vergoeding ad 40.000 euro. De gehele uitspraak kun je hier teruglezen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven