The Netherlands Commercial Court: een vreemde eend in de bijt

The Netherlands Commercial Court, kortweg NCC, is in de juridische wereld een vreemde eend in de bijt. Welk doel had de wetgever voor ogen bij de oprichting en wat maakt dit gerecht zo uniek?

Delen:

De NCC – niet te verwarren met de ICC Court of Arbitration – is door de wetgever opgericht op 1 januari 2019. Het vormt een afzonderlijke kamer in zowel de rechtbank als het hof van Amsterdam. De wetgever signaleerde dat grote bedrijven bij het beslechten van hun geschillen steeds vaker uitweken naar gerechtelijke instanties in andere landen. Met de NCC heeft de wetgever erop gedoeld dit te ondervangen door het stimuleren van het investerings- en handelsklimaat in Nederland. Dit gerecht moet namelijk voor grote internationaal opererende bedrijven vanzelfsprekender maken om zich in Nederland te vestigen en hun handelsgeschillen hier bij wege van de NCC te laten beslechten. De maatschappelijke baten zouden op termijn dan kunnen uitkomen op 60 tot 75 miljoen euro per jaar, aldus de Raad voor de Rechtspraak. Primair staat de NCC dus in dienst van de Nederlandse economie.

Een gunstiger investerings- en handelsklimaat

Om dit gunstiger klimaat te bereiken zijn de regels van de NCC aldus opgesteld dat het zich positioneert tussen de bestaande overheidsrechtspraak en de internationale arbitragepraktijk. Dit zou een grote aantrekkingskracht hebben op internationale ondernemingen. Enerzijds doordat de NCC bestaat uit Nederlandse overheidsrechters die internationaal de reputatie genieten onpartijdig, efficiënt en transparant recht te spreken. Anderzijds doordat zeer gespecialiseerde rechters juridisch maatwerk kunnen bieden zonder de hoge kosten die de internationale arbitragepraktijk meebrengt.

De NCC is voorts gericht op snelle geschilbeslechting van hoge kwaliteit waarbij de belangen van internationale ondernemingen sterk geaccommodeerd worden. Zo hebben de rechters veel ervaring met commercieel ingewikkelde disputen, een uitstekende beheersing van de Engelse taal en is gekozen voor betrekkelijk soepele procedurele regels. Getuigen kunnen bijvoorbeeld digitaal gehoord worden en ook processtukken worden digitaal ingediend.

Wat de NCC uniek maakt is dat de procedure in beginsel naar Nederlands recht maar evenwel geheel in het Engels wordt gevoerd. Niet alleen de zittingen hebben dus plaats in het Engels, maar ook de processtukken en uitspraak worden in het Engels opgesteld. Weliswaar bestaan andere gerechten in Europa waar ruimte is voor Engels gevoerde procedures, maar bij de NCC is de gehele procedure – van procesinleiding tot en met uitspraak – in het Engels.

De soepele en in het Engels gevoerde procedure tezamen met de gunstig geografische ligging van Amsterdam en het open zakelijke ecosysteem van Nederland maakt dat de NCC erg aantrekkelijk is voor internationale bedrijven.

Wanneer de NCC?

Een zaak mag bij de NCC worden ingeleid indien wordt voldaan aan vier vereisten.

  1. De rechtbank Amsterdam of het gerechtshof Amsterdam is bevoegd.
  2. Partijen zijn uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen dat de procedure voor de NCC in de Engelse taal zal worden gevoerd (de ‘NCC-overeenkomst’).
  3. De vordering behelst een burgerlijke of handelszaak die binnen de autonomie van partijen valt. En:
  4. De zaak betreft een internationaal geschil.

Hoewel er pas iets meer dan tien zaken zijn geweest sinds de oprichting van de NCC in 2019, verwacht het gerecht dat dit aantal sterk zal toenemen de komende tijd. Zo wijst het erop dat steeds meer bedrijven een forumkeuze voor de NCC clausuleren in hun overeenkomsten. Daar geschillen niet weg te denken zijn in de internationale handelspraktijk zal het een kwestie van tijd zijn voor de NCC-rechtspraak toeneemt.

 

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven