Toegang burger tot het recht in geding

Delen:

Gisteren heeft de Raad voor de rechtspraak een gesprek met de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over zijn bezwaren tegen het voornemen van het kabinet om de kosten van civiele en bestuursrechtspraak kostendekkend te maken. De plannen zullen zeer grote negatieve gevolgen hebben voor de toegang van de burgers tot het recht en daarmee voor de rechtsbescherming in Nederland, vindt de Raad.

De Raad heeft de bezuinigingsplannen van het kabinet doorberekend en op een rijtje gezet wat de kosten vanaf 2013 zullen zijn. Door partijen in een rechtszaak op te laten draaien voor de kosten, wordt de gang naar de rechter fors duurder. Ondanks de 100 mln euro die zal worden gebruikt om de laagste inkomens de compenseren, zullen de kosten voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures in eerste aanleg explosief stijgen. In tweede aanleg, dus als een persoon verder procedeert en in beroep gaat, lopen de kosten nog meer op.

Vooral mensen met een lager of middeninkomen en kleine bedrijven zullen hun rechten niet meer via de rechter kunnen afdwingen en al helemaal niet in hoger beroep kunnen gaan. Hoewel de precieze uitwerking van de plannen nog niet duidelijk is, acht de Raad het risico zeer groot dat het fundamentele recht van de burger op toegang tot de rechter op ontoelaatbare wijze in het gedrang komt.

De Raad wijst er verder op dat het niet alleen gaat om individuele belangen, maar ook om grote maatschappelijke belangen zoals het functioneren van het recht als instrument voor ordening van het maatschappelijke en economisch verkeer. Deze belangen komen in het geding, als de kosten geheel of grotendeels worden doorberekend aan degenen die een beroep doen op de rechter om hun rechten en belang te beschermen.

Naast de Raad voor de rechtspraak maakten ook partijen zoals de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Raad voor de Rechtsbijstand gisteren tijdens het gesprek met de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie hun zorgen om de voorgenomen plannen van het kabinet kenbaar. (bron: Rvdr)

Klik voor het standpunt van de Raad voor de rechtspraak hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven