Uitspraken niet altijd correct digitaal ondertekend

Delen:

Foto: Pixabay

De werkwijze die de Rechtspraak hanteert bij het digitaal ondertekenen van uitspraken in asiel- en bewaringszaken voldoet in sommige gevallen niet aan de eisen van de wet. Die stelt dat er sprake moet zijn van een zogenoemde tweefactorauthenticatie, maar dit gebeurt niet altijd.

Sinds maart 2018 ondertekenen rechters en griffiers uitspraken in asiel- en bewaringszaken digitaal. Daarvoor werden uitspraken in digitale zaken nog geprint en met een ‘natte handtekening’ ondertekend. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak lopen op dit moment ruim honderd procedures in vreemdelingenzaken met de vraag of de digitale ondertekening van uitspraken van de rechtbank voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt.

De wet vermeldt waaraan een elektronische handtekening moet voldoen, en dat is onder andere de tweefactorauthenticatie. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in haar uitspraak van 30 april 2019 dat als de ondertekenaars van de uitspraak gebruikmaken van een mobiele of vaste werkplek van de Rechtspraak, dat daaraan niet wordt voldaan. Bij een mobiele werkplek wordt twee keer dezelfde authenticatiemethode gebruikt, bij een vaste werkplek is het gebruik van de Rijkspas om toegang te krijgen tot de vaste werkplek geen authenticatiemethode. Wanneer rechters en griffiers gebruikmaken van de eigen mobiele werkplek wordt wel aan de wettelijke eisen voldaan, aldus de Afdeling.

Aan de uitspraken van de rechtbank is niet te zien van welke werkplek de rechter en de griffier bij de ondertekening hebben gebruikgemaakt. Daardoor is onduidelijk of zij zich hebben geauthentiseerd met een middel dat uitgaat van tweefactorauthenticatie. Totdat de Rechtspraak deze werkwijze aanpast, zal de Afdeling bestuursrechtspraak in asiel- en bewaringszaken waarin een grief is aangevoerd over de digitale ondertekening van de uitspraak vragen stellen aan de desbetreffende rechter en griffier van de rechtbank om zo te verifiëren dat zij de ondertekenaars van de uitspraak zijn.

De rechtbanken zijn intussen uitspraken – voor de zekerheid – ook weer met een ‘natte handtekening’ gaan ondertekenen. Uitspraken van de rechtbank waartegen geen hoger beroep is ingesteld, hebben en behouden rechtskracht. Als er tegen een uitspraak wel hoger beroep is ingesteld, zal de Afdeling de ondertekening daarvan uitsluitend beoordelen als in het hogerberoepschrift daarover een grief staat.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven