Van officieren mag jeugddetentieduur best omhoog, rechters vinden van niet

De meeste rechters en officieren van justitie kunnen bij ernstige gewelds- en zedenzaken gepleegd door jeugdigen (16-23 jaar) uit de voeten met het huidige jeugdsanctierecht. Toch zou een kleine meerderheid meer zeggenschap willen over de locatie van de tenuitvoerlegging van de sanctie. Dit concluderen onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Utrecht, Amsterdam en de VU in een onderzoek verricht in opdracht van het WODC.

Delen:

Van officieren mag jeugddetentieduur best omhoog, rechters vinden van niet - Mr. online
Foto: Depositphotos

In het onderzoek gaan zes wetenschappers na in hoeverre magistraten – zittende en staande – het huidige jeugdsanctierecht als voldoende beschouwen om bij 16- tot 23-jarigen een passende straf op te leggen als zij een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hebben gepleegd. De meerderheid van de 140 ondervraagde rechters en officieren – die allen jeugdstrafzaken doen – geeft aan uit de voeten te kunnen met het huidige jeugdsanctiestelsel. Dat geldt vooral bij jeugdigen van 16 en 17 jaar: 72 procent vindt het jeugdsanctierecht voldoende. Bij oudere jongeren (18-23) jaar ervaren magistraten iets meer knelpunten: 63 procent vindt dan het huidige jeugdsanctierecht voldoende.

Jeugddetentieduur

Ook de maximale jeugddetentieduur bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, die nu op twee jaar staat, hoeft volgens 61 procent van de magistraten niet omhoog, als de jeugdige 16 of 17 jaar is. Echter, 61 procent vindt dat de detentieduur wél omhoog moet als het gaat om jeugdigen van 18 tot 23 jaar. Officieren vinden, meer dan rechters, dat de jeugddetentieduur omhoog kan. Zijn de crimineeltjes 16 of 17 jaar, dan mag de detentieduur van 55 procent van de officieren omhoog, tegen 27 procent van de rechters. Bij oudere criminelen (18-23 jaar) mag de detentieduur van 86 procent van de officieren omhoog, tegen 43 procent van de rechters.

PIJ-maatregel

De magistraten die aangeven geen behoefte te hebben aan verhoging van de maximale jeugddetentieduur, vinden dit onnodig of zelfs principieel onwenselijk: het zou niet stroken met het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht. Zij vinden dat de PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen), die in combinatie met de maximale jeugddetentie kan worden opgelegd, al toereikend. Ook kan, in de uitzonderlijke, incidentele gevallen, het volwassenensanctierecht worden toegepast ten aanzien van 16- en 17-jarigen (en dus ook bij oudere jongeren). De magistraten die aangeven wél behoefte te hebben aan verhoging van de maximumduur van de jeugddetentie, ervaren twee jaar jeugddetentie soms als ‘knellend’ in ernstige gewelds- en zedenzaken. Een aantal respondenten geeft aan dat de huidige maximale jeugddetentie niet past bij het forse geweld dat zij in de praktijk, ook bij jeugdigen, soms zien.

Lees hier het hele onderzoek Strafmaat en strafdoelen in ernstige jeugden adolescentenstrafzaken.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven