Vergoeding sociaal advocaten van psychiatrisch patiënten gaat omhoog

De vergoeding voor sociaal advocaten die rechtsbijstand verlenen op het gebied van het psychiatrisch patiëntenrecht gaat per 6 oktober op onderdelen omhoog, met terugwerkende kracht. De Wet verplichte ggz (Wvggz) heeft namelijk gezorgd voor een toename van tijdsbesteding van advocaten.

Delen:

Vergoeding sociaal advocaten van psychiatrisch patiënten gaat omhoog
Foto: Kevin Schneider/Pixabay

Al vóór de inwerkingtreding van de Wvggz is meermaals door de NOvA en de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN) aangegeven dat de vergoedingen voor advocaten bij deze vorm van gefinancierde rechtsbijstand niet toereikend zijn voor de nieuwe situatie. Uit een onderzoek van bureau Significant, ingesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, is gebleken dat de tijdsbesteding van advocaten binnen de Wvggz is toegenomen in procedures waarbij sprake is van een zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel en in procedures waarbij er sprake is van een verlenging van de zorgmachtiging. De tijdsbesteding in die zaken is met respectievelijk gemiddeld twee en één uur toegenomen en niet meer in lijn met de huidige vergoeding van 4 punten.

Eenmalig totaalbedrag

De vergoeding bij zorgmachtigingen zonder voorafgaande crisismaatregel wordt daarom per 6 oktober verhoogd van 4 naar 6 punten. De vergoeding bij verlenging van een zorgmachtiging gaat van 4 naar 5 punten. Voor alle overige procedures binnen de Wvggz en de procedures binnen de Wzd blijft de vergoeding 4 punten. Omdat de wet op 1 januari 2020 in werking is getreden zal voor alle toevoegingen, die vanaf die dag zijn afgegeven en vastgesteld, een eenmalig totaalbedrag worden uitgekeerd van één punt (€ 121,50 excl. btw) per toevoeging.

Nabetaling van één punt

Dat er een nabetaling komt van één punt, komt doordat onderzoeksbureau Significant heeft ingeschat dat 51 procent van deze zaken jaarlijks betrekking heeft op 6 punten (zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel), 15 procent op 5 punten (voortzetting zorgmachtiging) en 34 procent op 4 punten (alle overige zaken). Gemiddeld is dit (afgerond) 5 punten, zo meldt de Raad voor Rechtsbijstand.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven