Vermogende verdachten krijgen een betere verdediging

Delen:

Onder andere op 4 mei 2011 trok ik in een blog de conclusie dat Nederland nog altijd klasse-justitie kent. Achteraf wierp ik bij mezelf nog de vraag op of ik niet wat te cynisch aan het worden was. Helaas. Het opwerpen van die vraag bevestigde alleen maar mijn overtuiging.

Vandaag stond Anton terecht ten overstaan van de Haagse rechtbank. Hij werd verdacht van het plegen een aantal strafbare feiten jegens politie-ambtenaren. Toen ik de zaak aannam was direct duidelijk dat de vraag in beeld zou komen of mijn client mee zou moeten werken met gedragskundige rapportages. Bij client maar inmiddels ook wel bij zijn sociale netwerk bestond er een wantrouwen richting justitie. Eerdere ervaringen speelden daarbij een rol. Anton gaf direct aan niet mee te willen werken met een psychiater en een psycholoog die door het OM waren ingeschakeld. Met Anton en zijn familie besprak ik de mogelijkheid om zelf aan de rechter-commissaris te vragen om bepaalde deskundigen te laten rapporteren. De vraag die ik terug kreeg was of dat dan betekende dat het rapport hoe dan ook bij de rechtbank terecht zou komen. En of ik zeker wist dat er geen tbs-advies uit zou komen. De eerste vraag kreeg een bevestigend en de tweede vraag een ontkennend antwoord. En ja, ook Anton en zijn familie kreeg te horen hoe prachtig ik het tbs-systeem vind, maar ook welke ernstige nadelen er bij de huidige invulling in het huidige politieke klimaat aan kleven. Na ampel beraad kreeg ik van client en zijn familie de opdracht er enerzijds voor te zorgen dat Anton hulp zou krijgen en anderzijds dat dat niet binnen het TBS-kader zou plaatsvinden. Ik vroeg de familie of er financiele middelen waren. Nu dat het geval was besloten we zelfstandig rapporteurs in te schakelen. We namen wel een gok. We kozen voor een psychiater en een psycholoog met zo veel ervaring en zo veel deskundigheid dat het mij eerder was gebleken dat het nagenoeg ondoenlijk is rapportages van hen onderuit te halen. Met andere woorden; er zou een probleem ontstaan als deze deskundigen tot conclusies zouden komen die we niet zouden waarderen. Wel zou client als opdrachtgever in dat geval kunnen besluiten de rapporten in een lade te houden zodat een en ander dan niet bekend werd. De keuze voor dergelijke ervaren deskundigen was een bewuste. Bij deze mensen zou er geen discussie kunnen ontstaan over hun onafhankelijkheid en deskundigheid.

Uiteindelijk werd er uitgebreid gerapporteerd. De gedragswetenschappers stopten veel meer tijd in de onderzoeken dan rapporteurs in de regel doen als ze door de rechter-commissaris zijn benoemd. De conclusies waren een opluchting. Gekomen werd tot het advies dat Anton tijdens het delict volledig ontoerekeningsvatbaar was. Hulp en behandeling in een psychiatrische setting werden aangewezen geacht. Het advies was Anton voor de duur van maximaal 1 jaar op te laten nemen in een psychiatrische kliniek. Het OM en de verdediging namen de conclusies over. De rechtbank deed dit inmiddels ook. Er werd direct na de zitting vonnis gewezen.

Anton en zijn familie realiseerden zich dat er nog een weg te gaan was, maar men was blij met de wijze waarop de verdediging van het begin af aan handen en voeten had kunnen krijgen. Men had zich van meet af aan veilig gevoeld. De gevoerde taktiek was echter alleen maar mogelijk doordat men beschikte over de financiele middelen om zelf deskundigen in te schakelen teneinde achteraf aan het stuur te blijven ten aanzien van de vraag wat er met de rapporten zou moeten gebeuren. En dat laatste maakt dat het cynisme over ons strafrechterlijk systeem helaas niet uitgegumd kon worden. Integendeel; voorlopig zijn er meer bouwstenen voor de gedachte dat verdachten met een dikkere portemonnee meer ruimte hebben om de verdediging te voeren die ze willen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven