V&J legt in begroting 2018 nadruk op veiligheid

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan in 2018 net zo goed het ministerie van Veiligheid heten. Zo’n beetje alle aandacht en middelen gaan uit naar (digitale) veiligheid, zo leert de begroting die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. Totaal kan V&J 12 miljard euro verspijkeren. De Nederlandse Vereniging van Rechtspraak wordt door de begroting flink getroffen en moet volgend jaar ruim een ton bezuinigen.

Veel geld gaat naar digitale veiligheid. Nederland gaat de komende jaren investeren in de bestrijding van cybercriminaliteit, de versterking van cybersecurity en het vergroten van de digitale weerbaarheid van burgers, bedrijven en overheid. Daarvoor wordt jaarlijks een extra bedrag van (structureel) 26 miljoen uitgetrokken – bovenop de 13 miljoen euro die vorig jaar extra beschikbaar is gesteld. Daarmee kan o.a. de politie extra personeel aantrekken voor de aanpak van cybercrime, worden meer onderzoeken naar cybercrime gestart en wordt de digitale veiligheidsketen (AIVD, MIVD, Politie en OM) versterkt. In 2018 komt er een beveiligingsverplichting voor aanbieders in de vitale infrastructuur, zoals banken, energiebedrijven en drinkwaterbedrijven.

Om Nederland veiliger te maken wordt de integrale aanpak van High Impact Crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten) voortgezet. Daarvoor trekt het ministerie tot en met 2021 jaarlijks ruim 7,5 miljoen euro uit. De nadruk ligt op de verhoging van het ophelderingspercentage en de zorgvuldige bejegening van het slachtoffer.

Ook investeert VenJ in de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Daarvoor is extra financiering vrijgemaakt, oplopend tot jaarlijks 10 miljoen euro. Daarnaast is komend jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor het afpakken van crimineel vermogen. Verder is het voorkómen en bestrijden van fraude een belangrijk aandachtspunt. Regionale eenheden van de politie zullen volgend jaar 2300 verdachten van fraudezaken bij het OM aanleveren, 400 meer dan in 2017. Om de aanpak van fraude te versterken werkt het kabinet aan een kaderwet, de Wet gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. Die moet wettelijke belemmeringen wegnemen voor uitwisseling van informatie tussen de overheid en private partijen met een publiekrechtelijke taak.

Voor terrorismebestrijding wordt volgend jaar 18 miljoen beschikbaar gesteld (22 miljoen in de jaren daarna) om de Dienst Speciale Interventies (DSI) te versterken. Daarnaast trekt het kabinet geld uit (in totaal 12,2 miljoen euro in 2018, oplopend tot 22,2 miljoen euro in 2020 en volgende jaren) voor de inrichting van een Passenger Information Unit (PIU), waaraan luchtvaartmaatschappijen voortaan hun reserverings- en check-in gegevens moeten verstrekken. Tot slot worden de Terroristenafdelingen (TA’s) van de Dienst Justitiёle Inrichtingen (DJI) uitgebreid, van 13 naar 48 plaatsen.

Bezuinigingen op NVvR

De Nederlandse Vereniging van Rechtspraak ziet haar subsidie met 20 procent gekort, een extra bezuiniging van 110.000 euro. Dit komt bovenop de korting van 277.000 euro die de NVvR al in 2017 moet incasseren. In twee jaar tijd wordt de subsidie daarmee bijna gehalveerd.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top