Wanhoop Wansmaak & Westenberg

Delen:

Chipshol-magnaat Jan Poot heeft Maurice de Hond opdracht gegeven tot het doen van onderzoek naar wat Nederland vindt van de hele gang van zaken rond de in opspraak geraakte rechter Westenberg en voormalig rechter en NMA-topman Kalbfleisch. Wie zich niet kan bedwingen moet maar meteen doorklikken naar de resultaten van het onderzoek.

Dat een grote meerderheid van de ondervraagden vindt dat rechters die valsheid in geschrifte plegen de gevangenis in moeten, dat vind ik niet verrassend. Ook niet het feit dat een kleine 70% van de ondervraagden het onterecht vindt dat de Raad voor de rechtspraak de verdediging van voormalig rechter Westenberg heeft betaald. Nee, onrustbarend wordt het dat meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat: “er beduidend meer rechters zijn die niet neutraal zijn en die zich niet houden aan hetgeen rechters zouden horen te doen.” Nou valt er op die vraagstelling heel wat aan te merken, hij is nogal suggestief van aard en bovendien wordt nergens duidelijk gemaakt wat rechters dan wel precies zouden horen te doen, maar het idee is duidelijk.

De moderne variant van de schandpaal komt voor de dag bij de volgende vraag waarbij de vraag wordt gesteld: “Denkt u dat Mr. Kalbfleisch inderdaad meineed heeft gepleegd?” Ook hier vallen kanttekeningen bij de vraag te zetten. Wat doet bijvoorbeeld het woordje “Inderdaad” in deze vraag? Maar goed, het antwoord is niet leuk voor de persoon in kwestie. De helft van ons land denkt dat Kalbfleisch, die zo langzamerhand wanhopig moet worden van het tegen hem gerichte media-offensief, meineed heeft gepleegd. Opvallend is hier de spreiding over de politieke partijen. Uiteraard zijn PVV-aanhangers het meest extreem. D66-stemmers en Groenlinkser staan het meest positief tegenover de rechtspraak.

Tenslotte, de wansmaak. Ik heb geen verstand van opiniepeilingen. Ik heb wel een mening over wat je wel of moet onderzoeken. En hoe je daarin met de belangen van mensen moet omgaan. Sommige dingen doe je gewoon niet. Maar journalistiek gesproken sta jevoor een dilemma. Moet je het negeren omdat zo’n peiling van wansmaak getuigt? Of hoop je dat publicatie een debat over dit soort uitwassen aanwakkert? Volgens mij wordt het tijd voor een Mr.-ombudsman die de redactie gaat bijstaan.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven