Wetsvoorstel versterkt het toezicht op het notariaat

Het toezicht op de integriteit van het notariaat zal door verschillende nieuwe maatregelen worden versterkt, waaronder inperking van het verschoningsrecht van notarissen. Dat blijkt uit een voorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt, dat vandaag door staatssecretaris Albayrak van Justitie voor consultatie is rondgestuurd.

Behalve de tuchtrechter krijgen volgens het wetsvoorstel ook de toezichthouders van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de kwaliteitstoetsers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) volledig inzagerecht in de dossiers van de notaris. Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk dat het BFT vermoedens van misdrijven gepleegd door (kandidaat-)notarissen meldt aan het Openbaar Ministerie. Zonodig gebeurt dit in uitzondering op het geheimhoudingsplicht. Deze wijziging is noodzakelijk om goed toezicht op de integriteit van het notariaat te kunnen uitoefenen. Het BFT moet daarvoor in voorkomende gevallen onbeperkt inzage kunnen hebben in de (klant-)dossiers van de desbetreffende notaris. In de huidige situatie staat de geheimhoudingsplicht van de notaris ten aanzien van zijn cliëntgegevens dit deels in de weg.

Het wetsvoorstel is het vervolg op de aanbevelingen van de commissie Hammerstein, die de Wet op het notarisambt evalueerde, en op het bijbehorende kabinetsstandpunt. Door de voorgestelde wetswijziging wordt het BFT naast het financieel toezicht ook belast met het toezicht op de integriteit van het notariaat en de naleving van de gehele Wet op het notarisambt. Het BFT krijgt de bevoegdheid tot het opleggen van een boete of dwangsom. Bovendien zal met de wetswijziging een speciale commissie haar intrede doen, die de persoonlijke geschiktheid van kandidaten voor de benoeming tot notaris toetst. Ook worden de intercollegiale kwaliteitstoetsen door de KNB wettelijk verankerd.

Tijdens de consultatie van een ontwerpwetsvoorstel kunnen de belanghebbende partijen reageren op de voorgestelde wet. De reacties worden door het Ministerie van Justitie verwerkt in het definitieve wetsvoorstel dat na advisering door de Raad van State aan de Tweede Kamer gezonden wordt. Naar verwachting kan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt begin 2009 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Bron: Ministerie van Justitie

{mosgoogle}

{mosmodule module=Laatste nieuws}

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven