Partnerbijdrage van

Aandeelhouder moet aandelen pas kopen als afnameplicht geldt

In de statuten van veel bedrijven staat een aanbiedingsplicht en soms ook een afnameplicht. De afnameplicht geldt pas als er een geldig aanbod is gedaan. Is dat aanbod er niet? Dan handelt een aandeelhouder rechtmatig als hij de aandelen van een andere aandeelhouder niet overneemt. Dit heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld.

Delen:

In een zaak baseert de vrouw haar verdediging tegen de schadevergoeding van de man op artikel 2:8 lid 2 BW. Hierin staat dat een regel tussen betrokkenen bij een bedrijf niet geldt als de toepassing in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Het gerechtshof oordeelt in dit geval ook dat de koopprijs die is gebaseerd op de vastgestelde begroting niet redelijk en billijk is.

Je kan deze regel ook namens een cliënt inroepen als er sprake is van een niet redelijke of billijke gedraging van een betrokkene bij een bedrijf. Dit staat in lid 1.

Andere actualiteiten binnen het ondernemingsrecht zijn:

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement bij voortzetting eenmanszaak door bv

De Panmo-norm voor bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook als een eenmanszaak wordt voortgezet door een inmiddels failliete bv. De eerder door de Hoge Raad bepaalde norm geldt nog steeds. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad bevestigd

Artikel 69 Fw alleen bedoeld voor belangen alle schuldeisers

Vinden schuldeisers dat de curator fouten maakt bij het beheer van de boedel? Dan kunnen zij de rechter-commissaris vragen de curator te bevelen de fouten te herstellen of te voorkomen op grond van artikel 69 Faillissementswet (Fw). Het verzoek moet zien op de belangen van alle schuldeisers en niet op persoonlijke rechten van individuele schuldeisers tegenover de boedel. Dit heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld.

Franchisegever mag omzetprognoses geven aan beoogd franchisenemer

Geeft een franchisegever voor het aangaan van een franchiseovereenkomst omzetprognoses aan een beoogd franchisenemer? En haalt de franchisenemer deze prognoses niet? Dan betekent dat niet dat de omzetprognoses niet juist of onvolledig waren. Er is geen sprake van dwaling. Dit heeft het Gerechtshof s-Hertogenbosch geoordeeld.

Faillissement ook mogelijk na turboliquidatie

Een bedrijf dat door een turboliquidatie is gestopt, kan daarna nog failliet worden verklaard. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het bedrijf nog geld of een eis van een derde moet krijgen. Dit heeft de Rechtbank Den Haag nog eens geoordeeld.

Belangenafweging bij dwangakkoord

In deze zaak vragen twee schuldenaren aan de rechtbank om een voorstel dwingend op te leggen, omdat één schuldeiser het voorstel niet accepteert. De rechtbank beoordeelt of er bijzondere omstandigheden zijn. De rechtbank maakt ook een afweging van de belangen van alle partijen. De belangen van de overige schuldeisers wegen zwaarder dan die van de weigerende schuldeiser. Het aanbod is wat maximaal kan. De andere schuldeisers hebben al ingestemd. Zij vertegenwoordigen de grootste schuld. De rechtbank Den Haag wijst het dwangakkoord daarom toe.

Benoeming van bestuurder door rechtbank

Een belanghebbende kan aan de rechter vragen om een bestuurder van een stichting te benoemen. De rechter doet dit als er geen of een niet volledig bestuur is zoals in de statuten is vastgelegd. Bij de benoeming kijkt de rechter naar de manier waarop bestuurders worden gekozen en benoemd volgens de statuten. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam nog eens geoordeeld.

Feitelijk beleidsbepaler ook aansprakelijk voor faillissementstekort

Een feitelijk beleidsbepaler is voor de toepassing van kennelijk onbehoorlijk bestuur in een faillissement gelijk aan de bestuurder. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort. Een beroep op matiging slaagt dan niet. Dit heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Laatste kans: Gratis 10 e-learnings mét 10 PO-punten

Heb jij nog niet al je PO-punten voor 2022 binnen? Kies dan voor ons als NOvA geaccrediteerde opleider en activeer nu jouw gratis e-learnings. Per rechtsgebied behaal je daarmee 10 PO-punten.

Meer informatie of je direct aanmelden? Ga dan snel naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven