Partnerbijdrage van

Adoptie meerderjarige bij bijzondere omstandigheden toegestaan

Een van de voorwaarden van adoptie is dat een kind op het moment van het adoptieverzoek minderjarig is. Zijn er hele bijzondere omstandigheden? Dan kan het toepassen van deze voorwaarde in strijd zijn met artikel 8 EVRM. Dit heeft de rechtbank Rotterdam in een uitspraak duidelijk gemaakt.

Delen:

Casus

Een man leeft samen met een moeder en een kind vanaf het moment dat het kind 1 jaar oud is. De man is niet de biologische vader van het kind. Hij voedt het kind wel op en zij vormen een gezin samen met de kinderen die hij krijgt met de moeder van het kind. De man wil het kind adopteren.

De man en de moeder hebben jarenlang financiële problemen, omdat zij een groot bedrag aan kinderopvangtoeslag aan de Belastingdienst moeten terugbetalen. Zij vragen schuldhulpverlening aan, maar daar wil de Belastingdienst niet aan meewerken. Een latere aanvraag voor schuldhulpverlening wordt ook afgewezen. Uiteindelijk belanden de man en de moeder in de wettelijke schuldsanering. Na de landelijke aandacht voor de toeslagenaffaire heeft de overheid toegegeven dat er grote fouten zijn gemaakt bij het terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Ook heeft de overheid toegezegd de ouders te compenseren. De bewindvoering van de man en de moeder is hierdoor stopgezet. De Belastingdienst gaat alle schulden van de man en de moeder betalen.

In de periode van de financiële problemen was het voor de man en de moeder niet mogelijk om een adoptieverzoek in te dienen. Zij zijn in die periode hiervoor wel naar een advocaat geweest, maar zij moesten een eigen bijdrage betalen. De man en de moeder hadden hiervoor geen geld. Daarna hebben de moeder en de man ook meerdere keren aan schuldhulpverleners en bewindvoerders gevraagd om geld vrij te maken voor de adoptieprocedure. Dit is niet gebeurd.

De man en de moeder hebben het adoptieverzoek meteen ingediend toen dat wel mogelijk was. Het kind is op dat moment meerderjarig.

Uitspraak

Op grond van artikel 1:228 lid 1 sub a BW geldt voor adoptie de voorwaarde dat het kind minderjarig is. De rechtbank stelt vast dat het adoptieverzoek niet aan die voorwaarde voldoet. De man vindt dat het om die reden afwijzen van het adoptieverzoek in strijd is met het recht op bescherming van het familieleven zoals bedoeld in artikel 8 EVRM.

De rechtbank oordeelt dat er tussen de man en het kind wel sprake is van familieleven, ondanks dat zij geen bloedverwanten zijn en er op grond daarvan geen familierechtelijke betrekking bestaat. Zij leven al lang samen als gezin en voor het kind is de man haar vader.

De rechtbank overweegt dat het recht op adoptie niet een recht is dat het EVRM beschermt. Maar het weigeren van een adoptie kan wel een inbreuk zijn op de rechten die artikel 8 EVRM beschermt. Zijn er zeer bijzondere omstandigheden? Dan kan dit een reden zijn om dwingendrechtelijke bepalingen niet toe te passen.

Volgens de rechtbank zijn de financiële problemen waarmee de man en de moeder te maken hadden zeer bijzondere omstandigheden. Door deze omstandigheden hebben de man en de moeder niet op tijd een adoptieverzoek kunnen indienen. Het is daarom in strijd met artikel 8 EVRM om de adoptie te weigeren omdat het kind meerderjarig is.

De rechtbank wijst het adoptieverzoek toe.

Verdiepingskader

Dat een kind minderjarig moet zijn, is niet de enige voorwaarde voor adoptie. Op grond van artikel 1:227 BW kan een adoptieverzoek worden gedaan door één persoon of door twee personen samen. Is de persoon die adoptie verzoekt de echtgenoot, geregistreerde partner of de levensgezel van de ouder van het kind? Dan kan hij adoptie verzoeken als hij ten minste 3 aaneengesloten jaren voorafgaand aan het verzoek met de ouder heeft samengeleefd. Ook moet de adoptie in het belang van het kind zijn en moet duidelijk zijn dat het kind in de toekomst niets meer van zijn ouder te verwachten heeft. Daarnaast zijn in artikel 1:228 BW meerdere voorwaarden opgenomen waar de adoptie aan moet voldoen. In deze zaak was aan alle andere voorwaarden voor adoptie voldaan.

Achtergrondinformatie Rechtbank Rotterdam: ECLI:NL:RBROT:2022:509

Behaal je benodigde PO-punten met Permanent Actueel

In Permanent Actueel worden deze en vele andere ontwikkelingen met een korte time-to-market vertaald naar praktijkgerichte leeractiviteiten in je persoonlijke online leeromgeving. Wil jij dus vanaf nu als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebied(en)? En hiermee direct de benodigde PO-punten behalen? Probeer Permanent Actueel dan nú een maand gratis.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven