Partnerbijdrage van

Afgelopen maand in Permanent Actueel Burgerlijk procesrecht

Omdat we het belangrijk vinden dat jij, als advocaat burgerlijk procesrecht, de ontwikkelingen uit jouw rechtsgebied meekrijgt, hebben we de laatste uitspraken/wetswijzigingen uit het burgerlijk procesrecht kort voor je samengevat.

Delen:

1. Beroepstermijn in deelgeschilprocedure start later door uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in 2021 geoordeeld dat de beroepstermijn tegen tussenuitspraken pas start als de rechter toestemming geeft voor het tussentijds hoger beroep. De beroepstermijn voor uitspraken in deelgeschillenprocedures start daarom ook pas op het moment dat de rechter de toestemming geeft. En dus niet al nadat de rechter de tussenuitspraak doet. Bij de vraag of de toestemming wordt gegeven, moet de rechter ook beoordelen of de bodemprocedure door het hoger beroep extra lang duurt. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland duidelijk gemaakt.

2. Geen extra oproep bij een vervroegde eerste zittingsdag

Heeft de advocaat van de eiser in een zaak niet op de vervroegde zittingsdag gereageerd? Dan hoeft de rechter de advocaat geen bericht te sturen over het verloop van de procedure. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

In de Memorie van Antwoord bij de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken zegt de minister namelijk dat de eiser in een zaak zelf in het roljournaal de stand van zaken van de procedure kan zien. De eiser kan die informatie ook eenvoudig bij de griffie opvragen. Voor een goede toepassing van artikel 127 Rv is dus geen extra oproeping door de rechter nodig.

3. Rechter moet altijd causaal verband beoordelen bij immateriële schade

De rechter moet in procedures over immateriële schade altijd beoordelen of er een causaal verband is. Dit geldt ook als de gedaagde niets over het causaal verband zegt. Het causaal verband is namelijk een voorwaarde voor het toewijzen van een schadevergoeding. Dit heeft de AG in een advies aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

4. Tweeconclusieregel geldt niet voor uitwerken eerdergenoemd argument

Werkt een partij een eerdergenoemd verweer later in de procedure verder uit? Dan is dat niet in strijd met de tweeconclusieregel. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

5. Geen misbruik van recht als eiser meerdere doelen heeft met procedure

Er is alleen misbruik van recht als de eiser overduidelijk het doel heeft dat de andere partij schade krijgt. Heeft de eiser meerdere doelen? Dan kan er geen misbruik van recht of bevoegdheid zijn. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

6. Rechter kan beslag opheffen bij schending waarheidsplicht

Een partij moet in een procedure alle informatie geven die de rechter logisch gezien nodig heeft voor zijn oordeel. Dat geldt ook in een verzoekschriftprocedure om beslag te mogen leggen. Doet de beslaglegger dit niet? Dan heft de rechter het beslag op. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.

7. Eis in faillissement zorgt voor twee bevoegde rechters

Volgens de hoofdregel van artikel 99 lid 1 Rv is de rechtbank in de woonplaats van de gedaagde bevoegd in een procedure. Gaat het om een eis die samenhangt met een faillissement? Dan is ook de rechtbank bevoegd die over het faillissement gaat. Dit heeft de rechtbank Overijssel duidelijk gemaakt.

Gratis 10 PO-punten bij Hoffelijk Juridisch!

Wij hebben, binnen de subsidieregeling NL leert door, een budget toegekend gekregen om advocaten kosteloos 10 PO-punten aan te bieden middels Permanent Actueel. Bovenstaande artikelen vormen samen met een verdiepingskader, oefenvragen én praktische tips een e-learning in Permanent Actueel waarmee je je eerste PO-punt kunt behalen. De resterende PO-punten kunnen verspreid over de komende maanden behaald worden.

Meld je nu aan en ga direct aan de slag met het behalen van je PO-punten!

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven