Afscheid minister Dekker: ‘Ik hoop dat een opvolger zijn bureau leegmaakt’

Kabinet Rutte III loopt op z’n einde. Voor de juridische wereld was Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, de belangrijkste bewindspersoon. Bij zijn vertrek kijken drie betrokkenen terug op zijn jaren op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Delen:

Afscheid minister Dekker: “Ik hoop dat een opvolger zijn bureau leegmaakt’ - Mr. online
Sander Dekker (foto: Chantal Ariëns)

Reinier Feiner, voorzitter Vereniging Sociale Advocatuur Nederland: “Sander Dekker is een kundig bestuurder en een prettige persoonlijkheid die bovendien goed benaderbaar bleek. Dekker is in de afgelopen jaren bij tal van sociale advocatenkantoren op bezoek geweest en ook debatteerde hij op de ALV van de VSAN met de leden. Hij bleef in zijn beleid echter blind voor de steeds grotere drempels voor kwetsbare (niet-zelfredzame) burgers om hun recht te halen. Als het echt niet anders kon en staking dreigde was hij bereid incidenteel geld beschikbaar te stellen om het veld koest te houden. Wel is er gelukkig inmiddels politieke overeenstemming dat het anders moet en is er ook incidenteel geld voor beschikbaar. Daarvoor zette Dekker vol in op een kostenneutrale stelselherziening zonder goede wetenschappelijke basis, maar op de leest gestoeld van het mislukte jeugdstelsel en zijn marktmechanisme. Een ‘fata morgana’. Daardoor is hij de titel ‘voor rechtsbescherming’ helaas onwaardig gebleken.”

Sjef van der Putten, waarnemend voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG): “Met minister Sander Dekker heeft de KBvG prettig en constructief samengewerkt. Gezamenlijk hebben we veel nieuwe beslagwetgeving tot stand gebracht. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan over de toekomst van de gerechtsdeurwaarder in het Nederlandse rechtssysteem. Als uitvoerder van vonnissen komen gerechtsdeurwaarders aan de deur en weten zij wat er speelt op het gebied van schulden en invordering. Waar betaalcapaciteit is, moet worden betaald. Dan is het noodzakelijk dat vermogensbestanddelen, zoals een banksaldo, zichtbaar worden. Ook thema’s zoals eenvoudiger titelverschaffing voor incassozaken, de mogelijkheden van de gerechtsdeurwaarders om ondermijning te bestrijden en scheiding van de machten – een staat die tegelijkertijd schuldeiser is, titels verschaft en beslagen legt – zijn op de agenda gezet. Een belangrijk hoogtepunt is het convenant dat de KBvG met de minister heeft gesloten. Een duidelijke visie en commitment om in overleg de Nederlandse rechtsstaat te versterken en te innoveren. Bedankt voor de fijne samenwerking!”

Alexander Leuftink, voorzitter Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS): “Beter ten halve gekeerd dan volledig gedwaald gaat hier wellicht het beste op. Pas in zijn demissionaire periode is bekend geworden dat de aanbevelingen van de commissie-Van der Meer zullen worden ingevoerd. Dat is hard nodig om de sociale advocatuur niet te verliezen  voor hen die dat het hardst nodig hebben. Daar is tijdens zijn ministerschap, waarin is gepoogd om als ultimum bezuinigingsmiddel anders geschoolde rechtsbijstandverleners in te zetten, weinig tot geen oog voor geweest. Dat is nog altijd een zorg, ook nu dat de tweedeling in de samenleving zal vergroten en de kwaliteit van rechtsbijstand niet ten goede zal komen.”

Reinier Feiner (VSAN): “Er komt extra geld bij om de rechtsbijstand aan rechtzoekenden te kunnen versterken. Het huidige stelsel van rechtsbijstand wordt aangepast langs de lijnen van het alweer vier jaar oude advies van de commissie-Van der Meer. Dat is voor nu goed nieuws, maar nog steeds wordt gekoerst op een ondoorgrondelijke stelselherziening binnen drie jaar, waardoor alles weer anders kan zijn. Die onzekerheid, de vooralsnog ongefundeerde visie op de stelselherziening en het feit dat het herstel van tien jaar bezuinigingen eveneens tijd kost, maakt dat ik hoop op een opvolger die zijn bureau leegmaakt; en opnieuw nadenkt en dit keer daarbij het hele rechtsbestel betrekt, opdat een echt integrale visie op ons rechtsbestel de burger ten goede komt. Dat gun je de rechters, tolken, advocaten, officieren en alle rechtsdienaars, maar bovenal de burger. Uiteindelijk bleek goedkoop toch duurkoop. Immers, het totaalbedrag dat is begroot om de slachtoffers van de Toeslagenaffaire schadeloos te stellen is vele malen groter dan het bedrag dat per jaar aan rechtsbijstand door de overheid werd uitgegeven.”

Alexander Leuftink (vFAS): “Het (willen) experimenteren met de toegang tot de rechter en het veranderen van procedures in het familierecht is onder de minister voor Rechtsbescherming volledig doorgeschoten. Laten wij niet vergeten dat ruim 80 procent van de scheidende rechtzoekenden dat in goed overleg doen. De inmiddels vele honderden miljoenen waarmee wordt geëxperimenteerd hadden beter kunnen worden ingezet voor een redelijker vergoeding voor de sociale advocatuur. Daarbij komt dat de rechtzoekenden, maar ook de professionals, door de hoeveelheid experimenten door de bomen het bos niet meer zien. Het heeft vooral aan inzicht bij de minister ontbroken voor het gegeven dat de gespecialiseerde (familierecht)advocatuur al een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarbij zowel juridische als emotionele struikelblokken bij scheiding veelal in onderling overleg worden beslecht.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven