Artikel 23 van de Grondwet onder de loep?

Delen:

Het debat over het inperken van artikel 23 van de Grondwet is al meer dan honderd jaar aan de gang. Maar wat houdt artikel 23 Grondwet eigenlijk in? Het is het recht op onderwijs en onderwijsvrijheid. Dit wetsartikel is tevens opgenomen in verschillende mensenrechtenverdragen en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 23 Grondwet geeft het recht zelf het onderwijs te kiezen (dus naar welke school men gaat) en ook het recht om je eigen school op te richten met je eigen visie en eigen waarde.

De hoofdreden waarom de overheid artikel 23 Grondwet zou willen inperken is doordat salafistische (Islamitische stroming) scholen en -weekendscholen een bepaalde denkwijze hebben over homoseksuelen, anders gelovigen die de doodstraf zouden verdienen en over het verschil tussen de man en de vrouw die niet door de ‘beugel’ zouden kunnen. De partijen binnen de regeringscoalitie hebben allemaal een andere mening.

Het inperken hiervan zou ook betekenen dat christelijke scholen moeten sluiten. Het CDA en CU zijn daarom tegen het wijzigen van dit wetsartikel. Gert-Jan Segers fractievoorzitter van ChristenUnie vindt bijvoorbeeld dat artikel 23 Grondwet niet aangepast hoeft te worden maar dat strafvervolgingen zouden moeten plaatsvinden. Helaas hebben de christelijke partijen (CDA en CU) niet genoeg zetels meer binnen het kabinet om hier een stokje voor te steken. In tegenstelling tot de VVD en het PvdA, die willen dat het artikel wel wordt aangepast. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, heeft aangegeven bij het tv-programma Pauw dat hij wil dat alle salafistische scholen worden gesloten.

De personen die voor het inperken van artikel 23 Grondwet zijn vinden dat er geen overheidssteun moet zijn voor scholen die zich niet houden aan de grondwet, of de liberale principes die hieruit voortvloeien. Helaas biedt artikel 23 Grondwet daar op dit moment geen ruimte voor. Naar mijn mening zou het toezichthoudende orgaan (de onderwijsinspectie) de scholen inhoudelijk moeten bijsturen.

Zelf vind ik het jammer dat zoiets ‘kleins’ weer oproept om artikel 23 Grondwet onder de loep te nemen. Ongeveer 70% van de Nederlandse scholen bestaan uit bijzonder onderwijs. Ouders en kinderen kiezen hiervoor omdat zij ervan overtuigd zijn dat de kinderen daar goed onderwijs krijgen. Hoeveel vrijheid krijgen ouders en hoeveel verantwoordelijkheid heeft de overheid dat de jongeren goed onderwijs krijgen? Kinderen zijn niet van de staat maar behoren tot een ‘gezin’. Ik ben ervan overtuigd dat deze vrijheid toekomt aan de ouders van het kind. De vrijheid om zelf een school te stichten en ervoor te zorgen dat kinderen naar een school kunnen met een opvatting en overtuiging die past bij die van de ouders. Indien de overheid van mening is dat op salafistische scholen onderwijs wordt gegeven dat een gevaar zou zijn voor de samenleving dan zou de onderwijsinspectie hier wat aan kunnen doen in plaats van het aanpassen van artikel 23 Grondwet.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ook interessant:

Scroll naar boven