Daan Doorenbos

Daan DoorenbosDaan Doorenbos is partner bij Stibbe en hoogleraar ondernemingsstrafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Fraude van materieel belang

De externe accountant die tijdens een controle het redelijk vermoeden krijgt dat sprake is van ‘fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording van de controlecliënt’ is...

Lees meer

Acquisitiefraude

Sinds 1 juli 2016 kent het Wetboek van Strafrecht een strafbaarstelling die gericht is tegen het verschijnsel acquisitiefraude (art. 326d Sr). Het gaat hier om een specifieke vorm van financieel...

Lees meer

Feitelijk leiding geven

Wie feitelijk leiding geeft aan de verboden gedraging van een rechtspersoon, kan daarvoor worden vervolgd en gestraft. De grondslag voor deze bijzondere vorm van strafrechtelijke aansprakelijkheid is...

Lees meer

Implementatiestress

In deze rubriek werd al eens vermeld dat de wetgeving op het terrein van marktmisbruik een Europese aangelegenheid is geworden. Op 16 april 2014 werd de Verordening marktmisbruik uitgevaardigd. Deze...

Lees meer

Eenvoudig witwassen

De reikwijdte van de Nederlandse witwaswetgeving is ruim. Wie voorwerpen verkrijgt die afkomstig zijn van enig misdrijf, is per definitie strafbaar. Dat geldt primair voor de dader van het...

Lees meer

Europa rules

Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn thema’s die de Europese Unie al jarenlang bezighouden. De bemoeienis met de wetgeving van de lidstaten op dit vlak is in de loop van de tijd...

Lees meer

Hyperinflatie

In de eerste aflevering van deze rubriek (januari 2014) schreef ik over het verschijnsel van de boete-inflatie. Dat is onverminderd actueel. De ene verhoging van de boetemaxima is nog niet ingevoerd...

Lees meer

Recente vacatures

Recente vacatures