Daan Doorenbos

Daan Doorenbos is partner bij Stibbe en hoogleraar ondernemingsstrafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Artikelen van Daan Doorenbos

Onderweg in trein of vliegtuig, wordt men soms ongewild deelgenoot van andermans communicatie. De ene reiziger voert telefoongesprekken die op meters afstand nog te…
De externe accountant die tijdens een controle het redelijk vermoeden krijgt dat sprake is van ‘fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële…
Sinds 1 juli 2016 kent het Wetboek van Strafrecht een strafbaarstelling die gericht is tegen het verschijnsel acquisitiefraude (art. 326d Sr). Het gaat hier…
Wie feitelijk leiding geeft aan de verboden gedraging van een rechtspersoon, kan daarvoor worden vervolgd en gestraft. De grondslag voor deze bijzondere vorm van…
In deze rubriek werd al eens vermeld dat de wetgeving op het terrein van marktmisbruik een Europese aangelegenheid is geworden. Op 16 april 2014…
De reikwijdte van de Nederlandse witwaswetgeving is ruim. Wie voorwerpen verkrijgt die afkomstig zijn van enig misdrijf, is per definitie strafbaar. Dat geldt primair…
Handel met voorwetenschap en marktmanipulatie zijn thema’s die de Europese Unie al jarenlang bezighouden. De bemoeienis met de wetgeving van de lidstaten op dit…
In de eerste aflevering van deze rubriek (januari 2014) schreef ik over het verschijnsel van de boete-inflatie. Dat is onverminderd actueel. De ene verhoging…
Valt een intern onderzoeksrapport dat is opgesteld door een advocaat ten behoeve van zijn cliënt onder de reikwijdte van het verschoningsrecht? Niet indien dat…
De financieel-economische wetgeving bevat een grote hoeveelheid voorschriften die zich richten tot rechtspersonen. Indien een rechtspersoon deze wettelijke verplichtingen schendt, zal hij in de…
Op 1 januari jl. is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit in werking getreden. Deze wet brengt verruimde delictsomschrijvingen, verhoogde strafmaxima, verlengde verjaringstermijnen…
Scroll naar boven