Leon Verstappen

Leon Verstappen is kantooradviseur bij Hekkelman Advocaten en Notarissen en hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Artikelen van Leon Verstappen

We staan vlak voor de inwerkingtreding op 1 januari 2018 van de Wet van 24 april 2017 (Stb. 177) tot wijziging van Boek 1…
Na ongeveer twintig jaar wetgevende arbeid zit het erop: het laatste wetsvoorstel tot hervorming van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht is ook in de Eerste Kamer…
Het personen- en familierecht werd afgelopen december verrijkt met het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap, getiteld: ‘Kind en ouders in de 21e eeuw.’…
Het is zover, de Tweede Kamer heeft met overgrote meerderheid (alleen CDA, CU en SGP waren tegen) het initiatiefwetsvoorstel 33 987 van Berndsen-Jansen/Swinkels, Recourt…
Het is bekend dat het Nederlandse systeem van toezicht op minderjarigen niet functioneert. Hans ter Haar (‘Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen’, diss….
Het initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een beperkte gemeenschap van goederen is in 2014 onder nummer 33 987 ingediend bij de Tweede Kamer. Recentelijk is…
Scroll naar boven