Wetsvoorstel én opmerkelijk oordeel Hoge Raad

Delen:

Het huwelijksvermogensrecht is geen rustig bezit. Is de Wet beperking gemeenschap van goederen net ingevoerd, wordt al meteen een nieuwe wetswijziging aangekondigd en voor internetconsultatie vrijgegeven: het ontwerpwetsvoorstel ‘Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen’, om degenen te plezieren die de oude algehele gemeenschap van goederen verkiezen boven het nieuwe wettelijke stelsel. De kritiek op dit voorstel liegt er niet om: zowel de notarissen als de ambtenaren van de burgerlijke stand zien het niet zitten. Zonder notaris lekker goedkoop in de algehele gemeenschap van goederen trouwen? Waar blijft dan de voorlichting en de advisering? De ambtenaar van de burgerlijke stand is in ieder geval niet van plan die taak op zich te nemen.

De Hoge Raad heeft een interessante uitspraak gedaan (HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1102) over een geval waarin de testateur tijdens leven kennelijk was vergeten een begunstiging in een levensverzekeringspolis aan te passen aan gewijzigde omstandigheden (echtscheiding en nieuwe relatie, terwijl hij zijn kinderen had onterfd). Mag de nieuwe relatie als begunstigde ingelezen worden? Mogen de onterfde kinderen aanspraak maken op de begunstiging die ongewijzigd is gebleven?

Het hof oordeelde dat latere verklaringen en gedragingen wel tot de conclusie voeren dat erflater op een later moment (en tot aan zijn overlijden) de bedoeling had dat de nieuwe partner als begunstigde van de levensverzekeringen zou gelden en dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de uitkeringen daaruit aan haar zouden toekomen. Onder die omstandigheden is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de kinderen zich op de aanwijzing als begunstigden beroepen. Dat oordeel wordt door de Hoge Raad in stand gehouden. Dat is een opmerkelijk oordeel, omdat het de deur openzet  om  uiterste wilsbeschikkingen − of die nu in de vorm van een begunstiging in een levensverzekering of in de vorm van een testament worden gemaakt − onderuit te halen met als argument: de erflater wil het nu niet meer, maar is vergeten zijn uiterste wil aan te passen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven