Beperkte gemeenschap van goederen

Delen:

Het is zover, de Tweede Kamer heeft met overgrote meerderheid (alleen CDA, CU en SGP waren tegen) het initiatiefwetsvoorstel 33 987 van Berndsen-Jansen/Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken, aangenomen.

Ons basishuwelijksgoederenstelsel dat geldt tussen echtelieden die voorafgaand aan het huwelijk geen daarvan afwijkende huwelijkse voorwaarden maken, zal voortaan de beperkte gemeenschap van goederen zijn: erfenissen, giften en voorhuwelijks vermogen vallen voortaan buiten de gemeenschap van goederen en hoeven bij echtscheiding dus ook niet meer gedeeld te worden. Dat geldt echter niet voor voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen, schulden die daartoe behoren en voorhuwelijkse gemeenschappelijke schulden, aldus de twee nota’s van wijziging. De praesumtio Muciana, die voor de echtgenoot een verzwaarde bewijsplicht ten aanzien van zijn of haar eigendommen inhoudt, wordt afgeschaft. De verwachting is dat het wetsvoorstel de Eerste Kamer wel gaat halen. Invoeringsdatum: op zijn vroegst 1 januari 2017, maar realistischer is 1 juli 2017.

Op 17 augustus 2015 is ook nog de Europese Erfrechtverordening (Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring) in werking getreden. Eenvormig erfrecht dat zowel van toepassing is op de erfopvolging als op de afwikkeling van nalatenschappen (vereffening en verdeling), in de gehele Europese Unie van toepassing, behoudens het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Daarmee wordt het eenheidsstelsel aanvaard, hetgeen inhoudt dat op de erfopvolging en de afwikkeling van de gehele nalatenschap, waar zich de goederen ook bevinden, maar één rechtsstelsel van toepassing is, hetgeen de afwikkeling aanzienlijk vereenvoudigt. De verordening heeft de zogenaamde Europese verklaring van erfrecht geïntroduceerd, in Nederland af te geven door de notaris.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven