Wetsvoorstellen & kamervragen

Delen:

Het initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een beperkte gemeenschap van goederen is in 2014 onder nummer 33 987 ingediend bij de Tweede Kamer. Recentelijk is de Nota naar aanleiding van het verslag verschenen (stuk nummer 8). De vragen van de Tweede Kamer fracties worden uitgebreid beantwoord. De vragen hebben geen aanleiding gegeven het wetsvoorstel ingrijpend aan te passen of in te trekken.

Op 17 februari is ingediend het Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie). De initiatiefnemers willen met dit initiatiefwetsvoorstel de berekeningsmethodiek voor kinderalimentatie wettelijk verankeren. Daarbij wensen zij de in het algemeen door de rechterlijke macht gebruikte berekening welke niet in de wet is vastgelegd, te vereenvoudigen en transparanter te maken waardoor ouders zelf in staat zijn de berekening te maken. De duur van de kinderalimentatie wordt beperkt tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of naar school gaat. In dat laatste geval ontstaat een recht op kinderalimentatie tot 23 jaar.

Het vermogen van de minderjarige staat in de belangstelling. Naar aanleiding van de dissertatie van Hans ter Haar (‘Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen’, diss. Groningen 2013) heeft het lid Van Nispen (SP) van de Tweede Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over de positie van de minderjarige in het erfrecht. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding van deze vragen besloten de regelingen met betrekking tot de positie van de minderjarige nader te doen beschouwen. Aan het Notarieel Instituut te Groningen is eind 2014 opdracht gegeven hiernaar onderzoek te doen. Dit onderzoek gaat over het beheer van vermogens van minderjarigen door wettelijke vertegenwoordigers.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven