Partnerbijdrage van

Bank mag strafrechtelijk onderzoek meewegen bij opzegging bankrelatie

De opzegging van een bankrelatie door de bank is niet rechtsgeldig als deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank moet zich bij de opzegging van de relatie met een klant aan zijn zorgplicht houden.

Delen:

Banken mogen ook het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD laten meewegen bij hun beslissing om de relatie met een klant te beëindigen. Die omstandigheden kunnen zorgen over de integriteit van een bedrijf bevestigen. Dit heeft Het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

In deze zaak had de bank terechte zorgen over de contante betalingen. De bedrijven en de bestuurders hadden die zorgen niet voldoende weggenomen en niet voldoende antwoord gegeven op de vragen van de bank. Volgens het gerechtshof waren de vragen van de bank voldoende concreet en duidelijk.

Andere actualiteiten binnen het financieel recht zijn:

Alleen particuliere borg heeft bescherming volgens afdeling 7.14.2 BW

Van een particuliere borgstelling is alleen sprake als aan alle vereisten van artikel 7:857 e.v. BW is voldaan. De borg kan alleen dan bescherming halen uit de bepalingen in afdeling 7.14.2 BW. De rechter kijkt bij de beoordeling naar het moment van het sluiten van de overeenkomst. Handelt een persoon bij het sluiten van een borgtochtovereenkomst in de uitoefening van een bedrijf dat hij had opgericht en waarvan hij gevolmachtigde was? Dan is er een zakelijke borgtocht. Dit heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

Niet aanleveren informatie door bedrijf kan reden zijn voor opzegging bankrelatie door bank
Heeft een bank een contractueel recht om een bankrelatie te beëindigen? Dan kunnen er grenzen zitten aan die opzeggingsbevoegdheid. De zorgplicht van de bank en de belangen van de rekeninghouder spelen daarbij een rol. Een bedrijf kan een verplichting hebben om een bank zelf informatie te geven over bijvoorbeeld nieuwe activiteiten. Doet een bedrijf dit niet? Dan kan dat een zwaarwegende grond zijn voor opzegging van de bankrelatie. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Hypotheekverstrekker niet verplicht renteaanbod te doen op basis van actuele risicoprofiel

Een hypotheekverstrekker is niet verplicht om bestaande klanten, die de rentevastperiode moeten verlengen, een renteaanbod te doen dat is gebaseerd op hun actuele risicoprofiel. Dit heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Redelijkheid en billijkheid bepalen of bank zakelijke bankrelatie mag opzeggen

Wil een bank de zakelijke betaalrekening van een klant opzeggen? Dan moet de bank rekening houden met de belangen van de klant. Wegen de belangen van de klant even zwaar als de belangen van de bank? Dan is de opzegging van de betaalrekening niet onaanvaardbaar. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Bank mag bankrelatie opzeggen als klant zich niet houdt aan Wwft-verplichtingen

Heeft een bank een bankrelatie met een betaaldienstverlener? En houdt deze betaaldienstverlener zich niet aan zijn verplichtingen op grond van de Wwft? Dan kan de bank gebruikmaken van zijn contractuele opzeggingsbevoegdheid. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Laatste kans: Gratis 10 e-learnings mét 10 PO-punten

Heb jij nog niet al je PO-punten voor 2022 binnen? Kies dan voor ons als NOvA geaccrediteerde opleider en activeer nu jouw gratis e-learnings. Per rechtsgebied behaal je daarmee 10 PO-punten.

Meer informatie of je direct aanmelden? Ga dan snel naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven