Bestuursrechters willen heldere taal en snelle procedures

Delen:

Foto: Pixabay

De drie hoogste bestuursrechtelijke colleges hebben nieuwe kwaliteitsnormen vastgesteld. Met deze zogeheten ‘professionele standaarden’ willen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven de kwaliteit van hun werk borgen. De professionele standaarden zijn op in 1 april 2019 in werking getreden.

Heldere taal

De professionele standaarden zijn een concretisering van het kwaliteitsbeleid van de rechterlijke colleges. Het gaat om (gedrags)normen en werkafspraken. Voorbeelden van professionele standaarden zijn: ‘De rechter zorgt voor een goede communicatie met partijen en voor adequate informatie over de behandeling van de zaak’, ‘De rechter doet zijn uitspraak in heldere taal, op een wijze die past bij de zaak’, en ‘De rechter zorgt voor een zaaksbehandeling op maat, voor een goede inrichting en voortgang van de procedure en voor een tijdige afdoening’.

Huidige werkwijze

Deze standaarden stemmen in grote lijnen overeen met de huidige werkwijze. Daarnaast vullen de professionele standaarden kwaliteitsnormen aan die in wetten, regelingen en codes staan, bijvoorbeeld de rechterscode NVvR en de Procesregeling bestuursrechtelijke colleges.

Niet bindend

De professionele standaarden zijn juridisch niet bindend, maar ze zijn volgens drie hoogste bestuursrechtelijke colleges wel belangrijk om de kwaliteit van het rechterlijk werk te bevorderen en te borgen. Binnen drie jaar is er een evaluatie.

In het rapport ‘Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat’ constateerde de Visitatiecommissie Gerechten 2018 op 22 maart dat de toepassing van professionele standaarden in een aantal gerechten te wensen overlaat.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven