Bestuursrechter introduceert ‘burgerlus’

De Algemene wet bestuursrecht voorziet sinds 1 januari 2013 in een bestuurlijke lus: een mogelijkheid voor het bestuursorgaan om gebreken in de besluitvorming te herstellen. De rechtbank Midden-Nederland geeft de burger die beroep instelt nu ook die mogelijkheid.
(foto: Depositphotos-Robuart)

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 3 mei 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1721) uitdrukkelijk een burgerlus geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat de rechtbank degene die beroep heeft ingesteld tegen een besluit in de gelegenheid stelt om alsnog een beroepsgrond te onderbouwen. Opmerkelijk is dat de rechtbank uitdrukkelijk oordeelt dat zij aansluit bij de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht die een bestuursorgaan de mogelijkheid bieden om gebreken in de besluitvorming te herstellen. Dat zijn de bepalingen 8:51a, 8:80a en 8:80B Awb. Deze mogelijkheid wordt wel de bestuurlijke lus genoemd. Daartegenover stelt de rechtbank Midden-Nederland dus nu ook uitdrukkelijk de burgerlus.

De zaak had betrekking op een besluit van de raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid van uitkeringsgerechtigde op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) was vastgesteld op 63,84 procent. Het UWV had het besluit gebaseerd op een medische beoordeling van zijn artsen. De betrokken uitkeringsgerechtigde was het daar niet mee eens. Zij vond dat percentage te laag en meende dat zij recht heeft op een uitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de tachtig en honderd procent. Zij had een medisch rapport ter ondersteuning van haar beroepsgrond ingebracht. 
Volgens de rechtbank was met de medische rapporten van het UWV niets mis en mocht het UWV zijn besluit daarop baseren. De uitkeringsgerechtigde stelde evenwel dat zij ook psychische klachten had, maar die klachten waren in het medische rapport dat zij had overlegd niet benoemd. De rechtbank oordeelt dan ook dat zij zelf met behulp van een rapport moet onderbouwen dat ook psychische klachten zouden moeten leiden tot een hoger percentage arbeidsongeschiktheid. De rechtbank ziet geen aanleiding om zelf een psychiatrisch onderzoek te laten verrichten. Omdat de uitkeringsgerechtigde gevraagd had om de gelegenheid te krijgen om zelf een nader psychiatrisch onderzoek te laten verrichten, stelt de rechtbank haar daartoe in de gelegenheid. Dat doet de rechtbank omdat de betrokken uitkeringsgerechtigde een uitgebreid en principieel standpunt had ingenomen en het zelf laten verrichten van een onderzoek kostbaar is. De rechtbank heropende het onderzoek en sluit zoveel mogelijk aan bij de bepalingen van de bestuurlijke lus uit de Awb. Vandaar het begrip ‘burgerlus’. 

De bevoegdheid om een zitting te heropenen is op zichzelf niet nieuw. Artikel 8:68 Awb biedt de bestuursrechter de mogelijkheid om het onderzoek ter zitting te heropenen. Dat kan de bestuursrechter ook gebruiken om nadere informatie van partijen te verlangen. Wel nieuw is dat de rechtbank uitdrukkelijk aansluit bij de bepalingen van de bestuurlijke lus in de Awb om zo uitdrukkelijk uitdrukking te geven aan de burgerlus. Weer een stap op weg om het bestuursprocesrecht burgervriendelijker te maken.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven