Convenant met minister Dekker moet positie van deurwaarders verstevigen

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben een convenant ondertekend over de toekomstige manier van samenwerken. Met dit convenant, zegt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk, wordt de cruciale positie van deurwaarders in ons rechtsbestel verstevigd.

Delen:

Convenant met minister Dekker moet positie van deurwaarders verstevigen

Met het oog op de goede samenwerking willen de KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de korte, middellange én lange termijn gezamenlijk op verschillende onderwerpen voortgang boeken. Het gaat bijvoorbeeld over de verlenging van de tijdelijke maatregel waarbij gerechtsdeurwaarders gedurende de coronacrisis hun stukken mogen afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. Op de langere termijn gaat het om het uitwerken van een onderwerp als de digitalisering van dagvaardingen en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.

Prioriteiten

Bij het convenant is een bijlage gevoegd met 31 onderwerpen, die in de samenwerking tussen de KBvG en het ministerie de komende jaren op de agenda zullen staan. Daarbij komen belangrijke prioriteiten van de KBvG en het ministerie aan de orde zoals transparantie van vermogen, de rol bij problematische schulden en een tarief bij het voorkomen van een beslag of ontruiming.

Tarieven en prijsafspraken

De KBvG spreekt van ‘investeren in de toekomst van de beroepsgroep’. Dat gebeurt onder andere door bij nieuw beleid beter te kijken welke effecten dit heeft voor de rol en tarieven van de deurwaarder. Daarnaast zullen in lijn met de Commissie-Oskam de schuldenaarstarieven (de kosten van de deurwaarder die in rekening worden gebracht bij mensen met schulden) worden aangepast en zullen grenzen worden gesteld aan de prijsafspraken die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken.

Indexering

Volgens Van de Donk is het convenant gekomen omdat er een impasse dreigde te ontstaan naar aanleiding van de indexering van de tarieven. Daarover had de Commissie-Oskam de minister in juli 2019 geadviseerd. Daarnaast liep er al geruime tijd een procedure over de indexering in het verleden. Dat alles bij elkaar bracht (te) weinig productieve relatie, zegt Van de Donk. “Op enig moment hebben we naar elkaar uitgesproken: dit is niet wat we willen. Vervolgens hebben we samen een convenant ontwikkeld, vanuit het gemeenschappelijke belang van goede borging van de positie van de gerechtsdeurwaarder, als onmisbare schakel in het rechtsstelsel.”

Continuïteit

In het convenant is afgesproken dat de gemiddelde kostprijs per ambtshandeling meeloopt met economische ontwikkelingen en wetswijzigingen. “Om de onafhankelijke positie van gerechtsdeurwaarders, de kwaliteit en de continuïteit van de beroepsgroep te waarborgen, is het van belang dat de tarieven voor en de kosten van gerechtsdeurwaarders met elkaar in balans zijn. Met dit convenant is de weg vrij naar het maken van goede en belangrijke afspraken met het oog op continuïteit van de beroepsgroep.”

Positie van de deurwaarder

Convenant met minister Dekker moet positie van deurwaarders verstevigen.2Maar het gaat de KBvG niet alleen om de tarieven, ook wil de beroepsorganisatie meer aandacht voor de rol van de deurwaarder. Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid vallen de deurwaarders onder de Directie Rechtsbestel, maar dat niet alle aan de gerechtsdeurwaarder gerelateerde onderwerpen zijn ook beleidsmatig bij die directie Rechtsbestel ondergebracht. “In het totstandkomingsproces van wetgeving die de gerechtsdeurwaarders raakt moet aandacht zijn voor de positie van de deurwaarder en de impact van de wetgeving op het ambt en het beroep van de deurwaarder.”

Van de Donk: “De beroepsgroep krimpt al jaren, marges staan onder druk en dat levert onwenselijke risico’s – ook voor de continuïteit van de gerechtsdeurwaarderij. V&J is stelselverantwoordelijk en KBvG ziet op de goede beroepsuitoefening. Maar we zien de wereld om ons heen snel veranderen en willen graag samen invulling geven aan vraagstukken als de verdere digitalisering in de ambtelijke werkzaamheden, de rol van de deurwaarder bij de overheidsinvordering en bij ondermijning, en zeker ook de positie die deurwaarders kunnen invullen bij problematische schulden.”

Meer weten over deze organisatie(s)?

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven