Partnerbijdrage van

De belangrijkste actualiteiten in Permanent Actueel Burgerlijk procesrecht voor jou op een rij!

De afgelopen maand zijn er in Permanent Actueel Burgerlijk procesrecht verschillende ontwikkelingen voorbijgekomen die invloed kunnen hebben op jouw dagelijkse werkzaamheden. Omdat we het belangrijk vinden dat jij, als advocaat, deze ontwikkelingen ook meekrijgt, hebben we de belangrijkste uitspraken/wetswijzigingen kort voor je samengevat.

Delen:

1. Meer mogelijkheden voor tussentijds hoger beroep

De rechter mag te allen tijde toestaan dat een partij hoger beroep instelt tegen een tussenuitspraak. Die toestemming om hoger beroep in te stellen geldt dan niet alleen voor die tussenuitspraak, maar ook voor alle voorgaande uitspraken in die procedure. De beroepstermijn start pas als de rechter de toestemming in een tussenuitspraak heeft gegeven. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt. De Hoge Raad komt hiermee terug op drie uitspraken uit 2004.

2. Gerechtshoven mogen volgens AG lengte van processtukken beperken

De advocaat-generaal (AG) van de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de gerechtshoven advocaten mogen vragen dat zij hun processtukken korter maken zonder dat die regel in de wet staat. De beperking van processtukken tot 25 bladzijden ziet de AG als toelaatbaar, omdat het kan worden gezien als een rechtersregeling die bijdraagt aan een behoorlijke rechtspleging. Daarbij geeft de AG aan dat advocaten wel om een uitbreiding moeten kunnen vragen bij de gerechtshoven. De gerechtshoven mogen te lange processtukken niet in zijn geheel weigeren. Op die manier zouden de rechten van de partijen namelijk worden begrensd en dat mag alleen met een wettelijke basis. De AG stelt voor dat gerechtshoven kunnen afspreken om te lange processtukken niet in z’n geheel lezen.

3. Belanghebbende mag voor het eerst in cassatie in procedure komen

In een zaak meldt een partij zich voor het eerst in cassatie. De Hoge Raad maakt duidelijk dat dit mogelijk is als de partij niet wist dat de procedure liep. Hiervoor geldt dat de partij wel een duidelijk belang moet hebben bij zijn eis.

4. Likes zijn niet genoeg voor ontvankelijkheid collectieve actie

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Deze wet eist onder andere dat belangenorganisaties voldoende representatief moeten zijn voor de groep personen voor wie zij een collectieve actie bij de rechter starten. Niet iedere organisatie kan dus zomaar voor de belangen van slachtoffers in een rechtszaak opkomen. Wat voldoende representatief is, verschilt per geval en hangt af van het totaal aantal slachtoffers.

In een zaak vraagt een belangenorganisatie internetgebruikers om een actie te steunen door op een knop op hun website te klikken. Deze klik levert een like op. Volgens de rechtbank Amsterdam is een groot aantal likes op de website van de belangenorganisatie niet voldoende om aan te nemen dat de belanghebbenden de eisen in een collectieve actieprocedure ondersteunen.

5. Oud recht geldt ook voor erkenning buitenlandse arbitrage-uitspraak

Het nieuwe arbitragerecht geldt sinds 1 januari 2015. In het nieuwe arbitragerecht staan ook speciale regels voor buitenlandse arbitrageprocedures. De Hoge Raad moest in een zaak de vraag beantwoorden of het oude arbitragerecht geldt bij de erkenning van een uitspraak in een buitenlandse arbitrageprocedure die voor 1 januari 2015 is gestart. Het antwoord daarop is bevestigend: het is niet anders als het een buitenlandse arbitrageprocedure is. De reden die de Hoge Raad hiervoor geeft is dat de nieuwe arbitrageregels allemaal in het nieuwe arbitragerecht staan. Het antwoord op een vraag over arbitragerecht kan dus ook alleen daarin staan. In het nieuwe arbitragerecht en in het overgangsrecht staat niets over een uitzondering voor buitenlandse arbitrageprocedures. Het had volgens de Hoge Raad in de nieuwe regels gestaan als de wetgever een uitzondering had willen maken, maar dat is niet zo.

6. Verzoek speciaal getuigenverhoor is mogelijk onder Haags Bewijsverdrag

Een buitenlandse rechter kan aan de Nederlandse rechter vragen een getuigenverhoor te houden. De buitenlandse rechter kan speciale eisen aan dit verzoek verbinden. Zijn die eisen niet in strijd met het Nederlands recht? Dan voert de Nederlandse rechter het getuigenverhoor op die speciale manier uit. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland duidelijk gemaakt.

Wil jij in de toekomst als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebied(en)? En hiermee direct de benodigde PO-punten behalen? Probeer Permanent Actueel dan nú een maand gratis.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven