Partnerbijdrage van

De belangrijkste actualiteiten in Permanent Actueel Ondernemingsrecht voor jou op een rij!

Wij vinden het belangrijk dat jij, als advocaat ondernemingsrecht, de ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebied meekrijgt, zodat je deze kunt meenemen in je dagelijkse werkzaamheden. Dit neemt echter veel tijd in beslag, tijd die jij liever aan je cliënten besteedt. Daarom hebben we de belangrijkste uitspraken/wetswijzigingen uit Permanent Actueel Ondernemingsrecht kort voor je samengevat.

Delen:

1. Rente over boedelschuld is ook boedelschuld

Huur over de boedelperiode is een boedelschuld volgens artikel 39 Fw. In deze zaak staat de vraag centraal of dit ook geldt voor een boete of rente die de huurder moet betalen voor het niet op tijd betalen van de huur. De kantonrechter en het gerechtshof oordelen dat een boete of wettelijke rente geen boedelschuld zijn. Dat staat namelijk niet in de wet en het volgt er ook niet uit.
De Hoge Raad is het hier niet mee eens en vernietigt het arrest van het gerechtshof. Staat in het contract een vertragingsrente? Dan is de verplichting om die rente te betalen een boedelschuld volgens de Hoge Raad. De vertragingsrente is en blijft een schuld van de failliet.

2. Corona rechtvaardigt halvering franchisevergoeding

In deze zaak staat is de franchisenemer tekortgeschoten in de nakoming van het franchisecontract door de corona-uitbraak. Schiet een partij tekort in de nakoming van een verplichting? Dan mag de wederpartij het contract helemaal of voor een deel ontbinden. Dat mag alleen als de tekortkoming voldoende gewicht heeft om de ontbinding te rechtvaardigen. Dit staat namelijk in artikel 6:265 lid 1 BW. Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden rechtvaardigen de tekortkomingen de ontbinding niet. De corona-uitbraak is namelijk een onvoorziene omstandigheid in een franchisecontract. De gevolgen mogen nieteenzijdig voor de rekening en het risico van de franchisenemer zijn. De gevolgen moeten daarom gelijk tussen franchisegever en franchisenemer worden verdeeld.

3. Billijkheidstoets in effectenleasezaak geldt alleen bij advies aan particuliere belegger

Heeft een aanbieder van effectenleaseproducten zijn precontractuele zorgplicht tegenover een particuliere belegger geschonden? Dan is hij aansprakelijk voor twee derde van de schade van de particuliere belegger op grond van artikel 6:101 BW. Een billijkheidscorrectie op die verdeling geldt alleen als een tussenpersoon advies heeft gegeven aan de particuliere belegger over de effectenleaseproducten zonder de benodigde vergunning. De aanbieder van de effectenleaseproducten is dan aansprakelijk voor a­­­­­­­lle schade van de particuliere belegger als hij wist of moest weten dat de tussenpersoon geen vergunning had. Dit heeft de advocaat-generaal (AG) van de Hoge Raad in zijn conclusie over de schadeverdelingsregel en billijkheidstoets duidelijk gemaakt.

4. Dwangakkoord alleen in bijzondere situaties

De rechter kan alleen in bijzondere situaties een schuldeiser dwingen mee te werken aan een betalingsvoorstel van een schuldenaar. Daarbij moet de rechter kijken naar het belang van de schuldenaar om van de schulden af te komen ennaar het belang van de schuldeiser die de schuld betaald wil hebben. Dit heeft de rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt.

5. Heropening turboliquidatie mogelijk bij toch bestaan van schuldeisers of opbrengsten

Stopt een bedrijf door turboliquidatie en blijkt later dat het bedrijf toch nog schuldeisers of opbrengsten heeft? Dan kan de rechtbank de vereffening heropenen. Had het bedrijf nog opbrengsten op het moment van de turboliquidatie? Dan is het bedrijf eigenlijk nooit Dit heeft de rechtbank Noord-Holland duidelijk gemaakt.

6. Eigendomsvoorbehoud kan ook blijken uit verklaringen van partijen

Een bedrijf mag bewijzen dat het een eigendomsvoorbehoud heeft afgesproken met een ander bedrijf. Dit kan door een aanbod en de aanvaarding daarvan, maar kan ook blijken uit de verklaringen van de partijen. Dit heeft het gerechtshof Den Bosch duidelijk gemaakt.

7. Aandeelhouder soms toch recht op schadevergoeding door onrechtmatig handelen derde

Handelt een derde onrechtmatig tegenover een bedrijf en daalt hierdoor de koerswaarde van een aandeel? Dan hebben de aandeelhouders geen recht op schadevergoeding. Dit kan anders zijn als de handelingen van de derde ook directonrechtmatig zijn tegenover de aandeelhouders. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

8. Eisen van pensioenfonds voor niet-betaalde premie zijn zelfstandige eisen

De eisen van een pensioenfonds voor niet-betaalde premie tegenover een rechtspersoon en een bestuurder van de rechtspersoon zijn zelfstandige eisen. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

Bovenstaande artikelen zijn 1 PO-punt waard!

Samen met een verdiepingskader, oefenvragen én praktische tips, vormen bovenstaande artikelen een e-learning waarmee je 1 PO-punt kunt behalen. Meld je nu aan voor een gratis proefmaand Permanent Actueel Ondernemingsrecht en krijg direct toegang tot deze e-learning.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven