Partnerbijdrage van

De belangrijkste actualiteiten in Permanent Actueel Personen-en familierecht voor jou op een rij!

Omdat wij het belangrijk vinden dat jij, als advocaat personen- en familierecht, op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen je rechtsgebied, hebben we de belangrijkste uitspraken/wetswijzigingen uit Permanent Actueel Personen- en familierecht kort voor je samengevat.

Delen:

  1. Bewijsvermoeden bij afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Hebben echtgenoten een periodiek verrekenbeding niet uitgevoerd tijdens hun huwelijk? Dan geldt het bewijsvermoeden dat het aanwezige vermogen is gevormd uit het vermogen dat de echtgenoten hadden moeten verrekenen. Het maakt daarbij niet uit van wie het vermogen is of van wie het overgespaarde inkomen is. Heeft één van de echtgenoten door belegging voor overgespaard inkomen gezorgd en voor vermeerdering van het vermogen? Dan deelt de andere echtgenoot daarin mee. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

  1. Rechter kan fouten in uitspraken verbeteren

Maakt de rechter een fout in een uitspraak die voor de partijen en anderen duidelijk en eenvoudig te verbeteren is? Dan kan de rechter de fout verbeteren volgens artikel 31 Rv. Voorbeelden daarvan zijn eenvoudige optelfouten, verwisselde partijnamen en een dictum dat duidelijk niet aansluit op wat ervoor in de uitspraak staat. De rechter moet bij de verbetering wel kijken naar de bedoeling van de partijen. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

  1. Advocaat mag uittreksel niet opvragen voor alleen bewijsvergaring

In deze zaak vraagt een advocaat een BPR-uittreksel van de klager op met om bewijs te vergaren. De klager vindt dat de advocaat hierdoor tuchtrechtelijk verwijtbaar handelt. In 2015 heeft het Hof van Discipline geoordeeld dat bewijsvergaring geen reden kan zijn voor het opvragen van een BRP-uittreksel. De Raad van Discipline oordeelt daarom de klacht gegrond is en komt tot de conclusie dat de advocaat onbetamelijk heeft gehandeld. De advocaat had moeten weten dat hij het BRP-uittreksel niet had mogen opvragen voor dit doel.

  1. Minderjarige heeft niet altijd toestemming ouders nodig voor vaccinatie

Is er een reden waarom een minderjarige tussen 12 en 16 jaar oud geen toestemming nodig heeft van zijn ouders voor een vaccinatie? Dan heeft de minderjarige ook geen vervangende toestemming van een rechter nodig. Dit heeft de rechtbank Oost-Brabant duidelijk gemaakt.

  1. Alleen emotionele weerstand niet voldoende voor afwijzing

Wil een biologische vader zijn kind erkennen en geeft de moeder hiervoor geen toestemming? Dan kan de biologische vader om vervangende toestemming vragen. Bij de beoordeling van dit verzoek moet de rechter alle belangen afwegen. Het is niet voldoende dat de moeder emotionele weerstand tegen de erkenning heeft om de vervangende toestemming te weigeren. Maar heeft die weerstand bij de moeder belangrijke negatieve gevolgen voor het kind? Dan zou dit wel een reden kunnen zijn om de toestemming te weigeren. Dit heeft het gerechtshof Den Bosch duidelijk gemaakt.

  1. Vertrouwensbreuk kan reden zijn om andere bewindvoerder te benoemen

Een vertrouwensbreuk tussen de rechthebbende en de bewindvoerder kan voor de rechter een reden zijn om een andere bewindvoerder te benoemen. Dit heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch duidelijk gemaakt.

  1. Rapport Alimentatienormen 2022

De Expertgroep Alimentatienormen heeft het aangepaste Rapport Alimentatienormen (Tremarapport) openbaar gemaakt. In het Tremarapport staan drie belangrijke aanpassingen voor het bepalen van de alimentatie. Deze aanpassingen gelden sinds 1 januari 2022.

Deze artikelen zijn 1 PO-punt waard!
Bovenstaande artikelen vormen, samen met een verdiepingskader, oefenvragen én praktische tips, een e-learning waarmee je 1 PO-punt kunt behalen. Meld je nu aan voor een gratis proefmaand Permanent Actueel Personen- en familierecht en krijg direct toegang tot deze e-learning.

Delen:

Hoffelijk Juridisch is de innovatieve juridische opleider om jouw professionele kennis en kunde te ontwikkelen en onderhouden. Met ons vernieuwende opleidingsconcept Permanent Actueel blijf…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven