Partnerbijdrage van

De belangrijkste actualiteiten in Permanent Actueel Verbintenissenrecht voor jou op een rij!

Wij vinden het belangrijk dat jij, als advocaat, de ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebied meekrijgt, zodat je deze kunt meenemen in je dagelijkse werkzaamheden. Dit neemt echter veel tijd in beslag, tijd die jij liever aan je cliënten besteedt. Daarom hebben we de belangrijkste uitspraken/wetswijzigingen uit Permanent Actueel Verbintenissenrecht alvast kort voor je samengevat.

Delen:

 1. Redelijke gemaakte kosten schadevaststelling niet altijd gedekt
  De redelijke gemaakte kosten die een verzekeringnemer maakt om zijn schade vast te stellen vallen niet altijd onder de dekking van de verzekering. Hiervoor bestaat namelijk geen algemene wettelijke plicht. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

  Deze zaak gaat over een man die gewond raakt bij een verkeerongeval en schade lijdt. De man heeft bij een verzekeringsmaatschappij een schadeverzekering en een rechtsbijstandverzekering afgesloten. In de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering staat een na-u-clausule. Volgens de AG kan het zo zijn dat door de na-u-clausule de redelijke kosten niet altijd onder de verzekeringsovereenkomst vallen. Daarom moet de verzekeringnemer altijd rekening houden met de tekst van de na-u-clausule. In deze zaak had het gerechtshof hier niet naar gekeken.

 2. Door rechter verlengde huurovereenkomst eindigt niet van rechtswege
  Stelt de rechter geen einddatum van de huurovereenkomst vast en verlengt hij de huurovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan betekent dit niet dat de huurovereenkomst automatisch eindigt na afloop van die bepaalde tijd. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt. De verlenging voor bepaalde tijd zorgt er alleen voor dat de verhuurder de huurovereenkomst niet eerder dan 3 maanden voor het einde van de bepaalde tijd opnieuw kan opzeggen. Stemt de huurder weer niet in met de opzegging? Dan moet de verhuurder opnieuw aan de rechter vragen om een einddatum van de huurovereenkomst vast te stellen.
 3. Overheid moet zich aan belofte houden
  De overheid moet zich aan een belofte houden, behalve als dit niet redelijk is. Deze regel geldt ook als de overheid een vergoeding aanbiedt. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.
 4. Poging tot beïnvloeding kan leiden tot uitsluiting in aanbestedingsprocedure
  Staat in de documenten van een aanbestedingsprocedure dat bedrijven geen contact mogen opnemen met de beoordelingscommissie en doet een bedrijf dit toch? Dan kan het bedrijf uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure. Dit heeft de rechtbank Den Haag duidelijk gemaakt.
 5. Rechter kan meewerken aan verkoop woning nogmaals verplichten
  Zijn twee personen samen eigenaar van een woning en maken zij afspraken over de verdeling van de woning? Dan kan de voorzieningenrechter de partij die weigert mee te werken aan de verkoop van de woning veroordelen om alsnog mee te werken. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.
 6. Later vastgesteld boetereglement toepassen op eerdere overtreding niet toegestaan
  Stelt een vereniging van eigenaren (VvE) lange tijd nadat een overtreding plaatsvindt een reglement vast om deze overtreding te beboeten? En lijkt het erop dat het boetereglement vooral is vastgesteld om overtredingen te kunnen beboeten, waarover op dat moment een geschil loopt? Dan kan het opleggen van boetes in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.
 7. Zonder toelichting geen geslaagd beroep op wilsgebrek
  Wil een partij een beroep doen op een wilsgebrek, zoals dwaling en misbruik van omstandigheden? Dan moet hij dit toelichten, anders slaagt het beroep op het wilsgebrek niet. Dit heeft de rechtbank Rotterdam duidelijk gemaakt.

Bovenstaande artikelen zijn 1 PO-punt waard!

Samen met een verdiepingskader, oefenvragen én praktische tips, vormen bovenstaande artikelen een e-learning waarmee je 1 PO-punt kunt behalen. Meld je nu aan voor een gratis proefmaand Permanent Actueel Verbintenissenrecht en krijg direct toegang tot deze e-learning.

 

Delen:

Hoffelijk Juridisch is de innovatieve juridische opleider om jouw professionele kennis en kunde te ontwikkelen en onderhouden. Met ons vernieuwende opleidingsconcept Permanent Actueel blijf…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven