‘De vervuiler betaalt’. Nu ook in het strafrecht.

Delen:

Recent hebben de bewindslieden van Veiligheid en Justitie nader invulling gegeven aan het in het regeerakkoord reeds aangekondigde voornemen veroordeelden een deel van de kosten die de Staat in het kader van hun strafzaak maakt, te laten vergoeden. Dit plan kent twee aspecten, die ook elk in een afzonderlijk conceptwetsvoorstel naar de verschillende adviesorganen is gestuurd: de introductie van een eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de introductie van een eigen bijdrage voor gedetineerden voor hun verblijf in de penitentiaire inrichting. In beide gevallen betalen veroordeelden niet de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar een bij AMvB vastgesteld forfaitair bedrag. Met deze plannen doet het adagium ‘De vervuiler betaalt’ ook zijn intrede in het strafproces en zo worden beide voorstellen ook expliciet verantwoord. De bewindslieden vinden het niet langer vanzelfsprekend dat de kosten van de strafvordering in volle omvang door de samenleving worden gedragen.

Wel rijst hiermee de vraag of met deze voorstellen niet meer problemen worden veroorzaakt dan opgelost. Natuurlijk, strafvordering is een kostbare aangelegenheid, maar de introductie van voornoemde eigen bijdragen zal dit niet wezenlijk anders maken. Zo is de eigen bijdrage voor het verblijf in een penitentiaire inrichting vooralsnog op € 16 per dag vastgesteld (met een maximum van twee jaar), terwijl de werkelijke kosten van een gedetineerde per dag ruim het tienvoudige bedragen. Vanuit het perspectief van de overheid is de eigen bijdrage dan ook niet meer dan een relatief bescheiden tegemoetkoming in de werkelijke kosten (zonder de netto opbrengst van € 65 miljoen per jaar die de bewindslieden als gevolg van de genoemde eigen bijdragen verwachten, te willen bagatelliseren), terwijl de veroordeelde wordt opgezadeld met een vanuit zijn perspectief tamelijk omvangrijke betalingsverplichting, die in veel gevallen ook nog eens zal cumuleren met de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit het veroordelend vonnis (geldboete, ontnemingsbedrag en/of schadevergoeding). Het is de vraag of hiermee niet nog eens een extra drempel wordt opgeworpen voor de in de praktijk toch al niet zo gemakkelijke resocialisatie van de veroordeelde.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven