Partnerbijdrage van

Door vergeten grief kan oordeel in twee gelijke zaken toch verschillend zijn

Het oordeel in twee zaken tegen hoofdelijke schuldenaren van dezelfde schuldeiser hoeft niet gelijk te zijn. Het oordeel kan verschillen als één schuldenaar een grief tegen het oordeel van de rechtbank noemt en de andere schuldenaar niet. Iedere hoofdelijke schuldenaar moet in hoger beroep dus zelf de argumenten noemen voor zijn verdediging. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad geadviseerd.

Delen:

In deze zaak legt de AG nog eens uit dat de rechter de gronden ambtshalve mag aanvullen. Maar dat betekent niet dat de eiser het zichzelf makkelijk kan maken door helemaal niets over de grondslag van zijn eis te zeggen. In artikel 24 Rv staat namelijk ook dat de rechter voor zijn oordeel kijkt naar de grondslag die de partijen in de procedure hebben genoemd. Het is daarom belangrijk dat je de grondslag van de eis van jouw cliënt altijd goed uitlegt.

Andere actualiteiten binnen het burgerlijk procesrecht zijn:

Forumkeuze geldt tot uitdrukkelijke afwijzing

Tussen bedrijven kan een forumkeuze gelden doordat zij langer samenwerken en één van hen algemene voorwaarden gebruikt met een forumkeuze. Kon de andere partij de forumkeuze kennen en wijst hij deze niet af? Dan geldt de forumkeuze. Wil het bedrijf dat een andere forumkeuze geldt? Dan moet het bedrijf die nieuwe keuze uitdrukkelijk melden aan de andere partij. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad geadviseerd.

Geen beroep op égalitébeginsel door vergelijking met verkeerde refertegroep

Benadeelt de overheid een groep ondernemers door een rechtmatige maatregel? En vinden die ondernemers dat die maatregel hen onevenredig zwaar treft? Dan slaagt een beroep op het égalitébeginsel alleen als die onevenredige last voor hen abnormaal en speciaal is. Het hangt af van de vraag of het nadeel onevenredig is in vergelijking met dat van de refertegroep om te bepalen of een last speciaal is. Dit heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld.

Zwaarwegende reden voor afwijzing voorlopig getuigenverhoor ook tegenover derde mogelijk

De rechter kan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor afwijzen als daarvoor een zwaarwegende reden is. Een zwaarwegende reden is bijvoorbeeld een andere procedure die wordt verstoord door het voorlopig getuigenverhoor. Dit geldt ook als de verzoeker geen partij is in de andere procedure. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad geadviseerd.

Omstandigheden bepalen thuisbasis piloot en bevoegde rechter

Is een thuisbasis van een werknemer niet meteen duidelijk? Dan zijn alle omstandigheden van belang om te bepalen welke rechter bevoegd is. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Stichting voor collectieve acties moet altijd aan wettelijke voorwaarden voldoen

Claimstichtingen en collectieve acties moeten voldoen aan wettelijke voorwaarden. Het maakt daarbij niet uit of het om een collectief belang van mensen of dieren gaat. Rechters moeten de belangen van dieren namelijk toerekenen aan mensen. Dit heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld.

PO-punt

Door vergeten grief kan oordeel in twee gelijke zaken toch verschillend zijn? Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kan je zelfs gratis 10 e-learnings volgen (incl. 10 PO-punten).

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven