Partnerbijdrage van

Eerste Kamer akkoord met automatisch ontstaan ouderlijk gezag na erkenning

Omdat wij het belangrijk vinden dat jij, als advocaat personen- en familierecht, op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen je rechtsgebied, hebben we de belangrijkste uitspraken/wetswijzigingen uit Permanent Actueel Personen- en familierecht kort voor je samengevat.

Delen:

1. Eerste Kamer akkoord met automatisch ontstaan ouderlijk gezag na erkenning

Het wetsvoorstel Van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning moet ervoor zorgen dat ouders die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, het gezamenlijk gezag automatisch krijgen bij de erkenning van hun kind. Het wetsvoorstel moet de rechtspositie van deze ouders gaan verbeteren. Door het wetsvoorstel wordt het ook mogelijk dat de ouders het gezamenlijk gezag direct vanaf de geboorte van hun kind kunnen krijgen, doordat zij de erkenning ook kunnen regelen voor de geboorte van het kind. Volgens de initiatiefnemers sluit het wetsvoorstel beter aan bij de maatschappelijke realiteit, waarin steeds meer personen die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, kinderen krijgen.

Het wetsvoorstel wijzigt de regeling in het Burgerlijk Wetboek Boek 1 en de Wet basisregistratie personen. Het is nu goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar het is nog niet bekend wanneer dit wetsvoorstel ingaat.

2. Hoge Raad beantwoordt vragen over genderneutrale registratie in geboorteakte niet

De mogelijkheid voor een genderneutrale registratie in de geboorteakte heeft opnieuw de aandacht van de wetgever. Ondertussen is er namelijk een amendement ingediend op het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte. Dit amendement moet ervoor zorgen dat non-binaire personen een ‘X´ kunnen laten registreren op de geboorteakte, zonder dat zij hiervoor naar de rechter hoeven. Ook heeft de wetgever bij verschillende instanties advies gevraagd over deze wetswijziging en de gevolgen daarvan voor de praktijk. De wetgever heeft ook gezegd dat hij het wetsvoorstel zo voortvarend mogelijk wil behandelen.

Het Coalitieakkoord 2021-2025 van het kabinet Rutte IV vermeldt verder dat het kabinet blijft werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTQI+-gemeenschap en dat het kabinet het Regenboogakkoord zal uitvoeren. In dit akkoord staat ook dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om ‘X’ te laten registreren in officiële documenten, zonder hiervoor naar de rechter te moeten. De Hoge Raad vindt dat hieruit blijkt dat de wetgever nu nieuwe aandacht heeft voor het onderwerp. Het is dus niet meer zo dat de wetgever de ontwikkelingen in de rechtspraak afwacht. Daarom is het volgens de Hoge Raad beter om nu de wetswijziging af te wachten en de prejudiciële vragen niet te beantwoorden.

3. Rechter moet kunnen uitleggen of geestelijke stoornis invloed heeft op testament

Heeft een persoon met een geestelijke stoornis een testament opgesteld? Dan moet de rechter goed kunnen uitleggen waarom de geestelijke stoornis wel of geen invloed heeft gehad op het testament. Alleen het hebben van een geestelijke stoornis is niet genoeg om te kunnen zeggen dat het een rol heeft gespeeld bij het opstellen ervan. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

4. Ouder kan zelfstandig verzoek tot geslachtsnaamwijziging kind doen

Is toekenning van het gezag aan een van de ouders in het belang van het kind? Dan kan de rechter het gezag aan een van de ouders toekennen. De ouder die alleen het gezag uitoefent, kan dan zelfstandig een verzoek tot geslachtsnaamwijziging doen. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt.

5. Toch belang bij uitspraak bij vervallen machtiging tot uithuisplaatsing kind

De rechter moet beoordelen of een gegeven machtiging tot uithuisplaatsing van een minderjarig kind een inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van het gezinsleven. Dat moet hij ook doen als de machtiging tijdens het hoger beroep vervalt, omdat de dreiging van een uithuisplaatsing het gezinsleven ook al kan verstoren. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

6. Partneralimentatie ook afhankelijk van opleidingsniveau

Heeft de ex-partner die alimentatie vraagt een afgeronde opleiding? Maar werkt diegene op een lager niveau, waardoor hij minder verdient? Dan gaat de rechter bij het bepalen van het alimentatiebedrag uit van wat diegene zou kunnen verdienen en niet van wat diegene in het echt verdient. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt.

7. Geen verlenging partneralimentatie ondanks arbeidsongeschiktheid ontvangende ex-partner

Heeft een ex-partner een partneralimentatieplicht die bijna eindigt? En is het eindigen van de partneralimentatie ingrijpend voor de ontvangende ex-partner, omdat deze ex-partner arbeidsongeschikt is? Dan is dat niet altijd een voldoende reden voor verlenging van de partneralimentatie. Hiervoor moeten er namelijk bijzondere omstandigheden zijn. Dit heeft de rechtbank Limburg duidelijk gemaakt.

8. Co-ouderschapsregeling kan noodzakelijk zijn in belang van kind

Is een co-ouderschapsregeling noodzakelijk in het belang van een minderjarig kind? Dan kan de rechtbank dit vaststellen op verzoek van een gecertificeerde instelling (GI). Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden duidelijk gemaakt.

9. Verlenging ondertoezichtstelling bij aanhoudende strijd ouders

Een lange strijd tussen ouders bedreigt de ontwikkeling van minderjarige kinderen. Zijn er minderjarige kinderen eerder onder toezicht gesteld? Dan kan strijd tussen de ouders een reden zijn om de ondertoezichtstelling te verlengen. Dit heeft het gerechtshof Den Haag duidelijk gemaakt.

Gratis 10 PO-punten met de subsidieregeling NL leert door

De overheid heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om werkend Nederland te stimuleren en te helpen zich verder te ontwikkelen. Wij hebben een budget toegekend gekregen om jou kosteloos 10 PO-punten aan te bieden middels Permanent Actueel.

Bovenstaande artikelen vormen samen met een verdiepingskader, oefenvragen én praktische tips, een e-learning in Permanent Actueel waarmee jij je eerste PO-punt kunt behalen. Meld je nu aan en ga direct aan de slag met het behalen van 10 PO-punten.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven