‘Er is objectief geen goede reden om het advocatentoezicht te veranderen’

De discussie over het toezicht op de advocatuur moddert voort. Niemand weet meer waarom het stelsel op de schop moet. De jaarcijfers over toezicht van verschillende toezichthouders laten zien hoe effectief het toezicht op de advocatuur is. Er is geen reden om het systeem te veranderen, schrijven de advocaten Suzanne Hendrickx (Advius) en Bas Martens (Delissen Martens). “Laten we het huidige systeem in stand laten.”
Depositphotos_425363162_S-vergrootglazen

Het is het seizoen van de jaarcijfers. We doelen niet op de aandelenbeurs, maar hebben het over seizoen van de jaarverslagen van de verschillende toezichthouders. De dekens, het College van Toezicht, de Raden en het Hof van Discipline, Bureau Financieel Toezicht, de AFM, de Kamers voor het Notariaat, de Accountantskamer en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs presenteren allemaal hun jaarverslagen over 2023.

Oeverloos

Tegelijkertijd speelt de discussie over het toezicht op de advocatuur weer op. Op de website van de gezamenlijke dekens staan al sinds juni 2022 berichten over de plannen om het toezicht op de advocatuur te wijzigen. Aanvankelijk moest er een LTA komen, inmiddels is dat een OTA. De minister en de NovA willen toezicht en klachtbehandeling van elkaar scheiden. De dekens willen toezicht en klachtbehandeling in één hand houden. Ze propageren uniform en effectief toezicht, gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten. Minister Weerwind laat de verdere uitvoering over aan zijn opvolger.
Dit begint toch wel echt oeverloos te worden. Er is nog geen begin van een wetsvoorstel of van een concrete invulling van de plannen door het ministerie.

Goede reden?

Het huidige stelsel is het product van een jarenlange ontwikkeling en verfijning van het toezicht door de dekens in de verschillende arrondissementen. Het systeem van onderzoek en klachtbehandeling door de dekens en het vervolg bij de onafhankelijke tuchtrechter is een beproefd en effectief stelsel. Is dat zo? Ja! Want cijfers liegen niet.
Niemand weet meer waarom het huidige stelsel zo nodig op de schop moet. Herinnert iemand zich nog een onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht? Wij niet.
Het zal hopelijk wel zo zijn dat er een goede reden is om het toezicht op de advocatuur ingrijpend te veranderen met afschaffing van de dekens en hun lokale bureaus, het verbreken van de banden met de ketenpartners en het laten verdwijnen van het lokale geheugen? O ja, er was vier jaar geleden een probleem met een notaris en met de neef van een crimineel.
Een goede reden zou kunnen zijn dat het toezicht niet effectief is. Een andere reden voor ingrijpen kunnen wij ons niet voorstellen. Daar komen de jaarcijfers om de hoek kijken. En daaraan kunnen we zien hoe actief, indringend en uitgebreid het toezicht op de advocatuur is georganiseerd. Zeker in vergelijking met het toezicht op andere beroepsgroepen. De cijfers zijn indrukwekkend, zie hieronder.

Advocaten aantal: 18.513, 5437 kantoren
Dekens Acties: 2171 klachten, 223 bemiddelingen, 511 ingezette instrumenten, 201 signalen van ketenpartners, 5777 onderzoeken, 144 themadossiers, 18.110 CCV uitvragen en 359 vervolgacties, 220 kantoorbezoeken, 409 AWB handhavingsbesluiten
Raden en Hof van Discipline RvD: 883 oordelen, 271 gegronde klachten. HvD: 106 oordelen, 66 gegronde klachten
College van Toezicht advocatuur (systeemtoezichthouder) Bezoekrondes aan 11 dekens, 4x overleg dagelijks bestuur DB, 4x overleg voltallig dekenberaad, 32 signalen ontvangen, (1 of 2x) overleggen met NovA, FIU, BFT, Ombudsman, minister, Raad voor de rechtspraak, tuchtrechters en college van afgevaardigden
Notarissen en deurwaarders Aantal notarissen: 3331, aantal deurwaarders: 601
Notariskamer 230 beslissingen, 51 gegrond.
Notarissen, belastingadviseurs en accountants onder toezicht BFT
Bureau Financieel Toezicht Onderzoeken notariaat: 134, aantal onderzoeken deurwaarders 31. Totaal onderzoeken 231, 193 interventies
Accountantskamer en CBB Accountantskamer: 134 zaken, 36 gegrond. CBB: 25 zaken, 5 gegrond
AFM toezicht op accountants met een vergunning 530 vergunninghouders. Ingetrokken vergunning: 17, Signalen 319, waarschuwingen: 0, boetes: 0, tuchtklachten: 2

1930 toetsingen personen. Boetes: 12, lasten dwangsom: 3, aangiftes: 5, waarschuwingen: 54

Gezondheidszorg 37.6489 geregistreerde zorgverleners
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Meldingen: 16.530. Toezichtactiviteiten: 4111, Interventies 652
Tuchtcollege gezondheidszorg 979 klachten (arts (79.250) 579, psycholoog (19.456) 69, tandarts (11.835) 64, verpleegkundige (207.948) 79, overig de rest)
Belastingadviseurs NOB 6001 leden
Raad en Tucht en Raad van Beroep RvT: 1 uitspraak, RvB: 2 uitspraken

Meten is weten

Dit is misschien geen wetenschappelijk onderbouwde methode zoals de dekens graag zien, maar Meten is Weten. De harde cijfers geven geen enkele aanleiding om het toezicht op de advocatuur te veranderen. Het huidige systeem met elf lokale toezichthouders dicht op de advocaten, een landelijk dekenberaad en een systeemtoezichthouder werkt naar behoren, op zijn zachtst gezegd. En is ook nog betaalbaar. Het lijkt ons een beter idee om het huidige stelsel in stand te laten en verder te ontwikkelen. Andere toezichthouders kunnen daar dan een voorbeeld aan nemen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven