Evaluatie van de WWZ: De arbeidsmarkt op slot gezet?

Delen:

Blijkens een nieuwsbericht in het NRC Handelsblad van 12 juli 2016 is het aantal uitzenduren in de voorafgaande vier weken met 7% en de omzet met 8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de administratieve sector was zelfs sprake van 13% urenstijging en 11% omzetstijging. Deze cijfers duiden op een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het is de vraag hoe dit valt te rijmen met de 13 doelstellingen van de WWZ en het Sociaal Akkoord, waaronder het bevorderen van de doorstroming van flexibele naar vaste arbeid. Uit de recente uitkomsten van het VAAN-VvA evaluatie-onderzoek 2016 (Boom 2016, red. Houweling, Keulaerds en Kruit) blijkt dat deze 13 doelstellingen grotendeels niet zijn behaald.

Het evaluatieonderzoek bestaat uit een enquête onder de leden van VAAN en VvA over de ervaringen met de WWZ en een analyse van gepubliceerde en niet gepubliceerde rechtspraak.

De resultaten van de enquête liegen er niet om. Volgens de respondenten (advocaten, juristen van rechtsbijstandsverzekeraars en overige rechtshulpverleners) zijn slechts 2 van de 13 doelstellingen van de WWZ behaald, te weten het beperken van ontslagvergoedingen en het bevorderen van rechtsgelijkheid bij ontslag. Meer dan 90% van de respondenten is echter van oordeel dat het ontslagrecht niet is vereenvoudigd, noch gedejuridiseerd. Een vergelijkbaar hoog percentage vindt dat de rechtspositie van ‘bepaalde tijders’ niet is versterkt, dat de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid niet wordt bevorderd en dat het niet aantrekkelijker is gemaakt voor werkgevers om personeel aan te nemen. Ook is 90% van mening dat de verkorting van de maximumduur van de ketenregeling van drie naar twee jaar ertoe leidt dat werkgevers eerder afscheid nemen van een tijdelijke arbeidskracht. Het leidt dus niet tot het aanbieden van een vast contract, zoals met die wetswijziging was beoogd. Tot slot meent 73% dat de wetgever er niet in is geslaagd de langdurige inzet van flexibele arbeid te beperken.

De resultaten van het rechtspraakonderzoek zijn in lijn met de uitkomsten van de enquête. De kantonrechter blijkt onder de WWZ inderdaad aanmerkelijk lagere vergoedingen toe te kennen dan voorheen. Daar staat echter tegenover dat onder de WWZ in beduidend meer gevallen een afwijzing op een ontbindingsverzoek volgt (4 op 10 in plaats van 1 op 10). Bij een ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren ligt het afwijzingspercentage zelfs op circa 80%.

De uitkomsten van het VAAN-VvA onderzoek plaatsen een groot vraagteken bij de effectiviteit van de WWZ, in het bijzonder bij de vraag of de wet wel leidt tot de beoogde doorstroming van arbeid. Vooralsnog lijkt hiervan geen sprake. Werkgevers lijken naarstig te zoeken naar constructies waarbij de flexibele inzet van arbeidskrachten wordt vergroot in plaats van verminderd. De uitzend- en detacheringsbranche wordt hier stellig beter van, maar daar was de wetgevingsoperatie niet voor bedoeld.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven