Festiviteit bij de Hoge Raad: installatie kruisbenoemde raadsheren in buitengewone dienst

Op 8 juni zijn drie nieuwe raadsheren in buitengewone dienst geïnstalleerd bij de Hoge Raad. Het gaat hier om de kruisbenoeming van Hanna Sevenster, Jaap Polak en Kees Borman. Kruisbenoeming, want zij zijn allen werkzaam in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de staatsraad. De benoeming is mogelijk door de op 1 juli 2021 in werking getreden Wet amicus curiae en kruisbenoemingen.

Delen:

(foto: Depositphotos-Joeppoulssen)

De Wet amicus curiae en kruisbenoemingen regelt grofweg twee zaken. Allereerst regelt het in de Algemene wet bestuursrecht dat de hoogste bestuursrechters (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de belastingkamer van de Hoge Raad) de mogelijkheid krijgen om anderen dan de direct betrokken partijen te laten meedenken bij een bepaalde zaak. Ten tweede is het door deze wet mogelijk gemaakt dat rechters uit de Raad van State deel kunnen nemen aan de rechtspraak bij de Hoge Raad. Het omgekeerde daarvan was al mogelijk. 

De redenen voor de mogelijkheid tot kruisbenoeming

In het civiele en het strafrecht is de Hoge Raad het enige hoogste rechtscollege in ons land. In het bestuursrecht is hij slecht één van de vier hoogste rechters, naast de Hoge Raad zijn er namelijk nog de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Omdat de Hoge Raad in zijn rechtsvormende taak telkens ook de rechtseenheid in het oog moet houden zijn deze kruisbenoemingen in het bestuursrecht een grote uitkomst. De mogelijkheid werkt harmonisatie tussen de rechtscolleges in de hand. Vandaar ook dat er tijdens de kruisbenoemingen toespraken werden gehouden door zowel de president de Hoge Raad (Dineke de Groot) als de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Bart Jan van Ettekoven). Zij merkten op dat de wens tot de mogelijkheid van kruisbenoemingen een oude is, die nu in vervulling is gegaan. Er zijn veel rechtszaken die op de grens liggen van verschillende rechtsgebieden en waarbij derhalve ook de expertise van de verschillende rechtscolleges geboden is om tot een ‘mooie’ uitspraak te komen. Daarnaast is in het licht van de rechtseenheid en rechtszekerheid deze ontwikkeling een zeer grote. Een harmonieuze uitleg van het recht door de verschillende rechtscolleges betekent immers duidelijkheid voor de burger wanneer deze zich wendt tot het betreffende rechtscollege.

Het was een feestelijke dag bij de Hoge Raad, gevuld met toespraken van een aantal belangrijke juristen. Zo hielden ook de deken van de Haagse Orde van advocaten, mr. Aardoom-Fuchs en de minister voor Rechtsbescherming, Weerwind, toespraken waarin het belang van de mogelijkheid tot kruisbenoeming benadrukt werd.

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven