Partnerbijdrage van

Gedwongen anticonceptie is mogelijk op basis van Wvggz

Gedwongen anticonceptie kan in sommige gevallen worden toegepast. In een zaak is de rechtbank tot een verkeerd uitgangspunt gekomen, omdat hij niet heeft vastgesteld dat er is voldaan aan de vereisten van artikel 3:2 lid 2 sub a Wvvgz.

Delen:

De maatregel voor gedwongen anticonceptie is heel ingrijpend. Daarom mag het alleen worden toegepast als de zorgmachtiging daarin uitdrukkelijk voorziet. Ook moet het rechterlijk oordeel aan hoge motiveringseisen voldoen. Dit heeft de Hoge Raad der Nederlanden geoordeeld.

Weet dat verplichte zorg een uiterste redmiddel is. Wil jouw cliënt geen zorg? Dan zijn er manieren om te voorkomen dat er een machtiging voor verplichte zorg wordt verleend. Het uitgangspunt is dat de wensen en voorkeuren van de betrokkene worden meegenomen. Het is van belang om te bepleiten dat jouw cliënt nog in staat is om eigen keuzes te maken.

Andere actualiteiten binnen het personen- en familierecht zijn:

Rechter kijkt bij verhuizing naar buitenland niet alleen naar belang van kind

Wil een ouder met een kind naar het buitenland verhuizen en verzet de andere ouder zich daartegen? Dan neemt de rechter bij de belangenafweging het belang van het kind als uitgangspunt, maar andere belangen kunnen soms toch zwaarder wegen. De rechter kijkt daarbij naar alle omstandigheden van het geval. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Geen gezag voor ondertussen meerderjarige moeder bij vrees voor verwaarlozing belangen kind

Heeft de moeder van een minderjarige geen gezag over het kind gekregen, omdat de moeder minderjarig was tijdens de geboorte? En bestaat de verwachting dat de belangen van het kind worden verwaarloosd als de moeder het gezag wel krijgt? Dan wijst de rechter het verzoek af van de moeder om belast te worden met het gezag, zelfs al is zij ondertussen meerderjarig geworden. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Geen fiscale partners voor hele jaar heeft gevolgen voor hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait

Zijn partners ieder voor de helft eigenaar van een woning? Dan kan slechts 50% van de aangegane schuld worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Daarom heeft een partner alleen recht op aftrek voor 50% van de betaalde hypotheekrente. Het maakt geen verschil als een geregistreerd partner of echtgenoot 100% heeft betaald van de hypotheek. Hoofdelijk aansprakelijkheid heeft ook geen invloed op de hypotheekschuld. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

OvJ moet bestaan schijnerkenning voldoende onderbouwen

Suggereert de officier van justitie (OvJ) dat de erkenning van een kind alleen is bedoeld om voor de moeder een verblijfstitel in Nederland te verkrijgen?. En verweert de erkenner dat de erkenning geen invloed heeft op het verblijfsrecht van de moeder in Nederland, omdat de moeder al een verblijfstatus heeft als EU-langdurig ingezetene? Dan moet de OvJ gemotiveerd ingaan op het verweer van de erkenner. De enkele stelling dat de erkenner zijn vaderrol niet heeft vervuld of dat er geen family life is met het kind, is een onvoldoende onderbouwing om schijnerkenning te kunnen aannemen. Dit heeft de rechtbank Noord-Nederland geoordeeld.

Ouders kunnen gezag blijven uitoefenen ook al komen kinderen niet meer thuis

Beëindiging van het ouderlijk gezag is een maatregel die diep ingrijpt in het leven van zowel de ouders die het gezag uitoefenen als van de kinderen over wie het gezag wordt uitgeoefend. Daarom worden strenge eisen gesteld aan een gezagsbeëindiging. Daarbij worden alle omstandigheden van het geval meegewogen. Ouders kunnen het gezag blijven uitoefen, zelfs als duidelijk is dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Wist je dat bovenstaande actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kan je zelfs gratis 10 e-learnings volgen (incl. 10 PO-punten).

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven