Partnerbijdrage van

Geen aanvullende schade door waardedaling bitcoin

Betaalt een partij haar aankoop met een bitcoin en moet die prestatie teruggedraaid worden, omdat de koop is vernietigd? Dan hoeft dat niet te betekenen dat de andere partij de waarde van de bitcoin moet terugbetalen of de schade moet vergoeden vanwege een waardedaling van de bitcoin. Dit heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Delen:

In deze zaak koopt iemand een Chinese kom met één bitcoin. Later blijkt dat deze niet authentiek is, terwijl de verkoper had aangegeven dat dit het geval was. De koper heeft dus gedwaald.

Volgens de rechtbank Rotterdam heeft de koper het koopcontract vernietigd met de brief waarin de koper zijn geld terugvraagt. De vernietiging heeft terugwerkende kracht en daarom moeten de partijen hun prestaties ongedaan maken. De koper wil dat de verkoper hem de waarde van één bitcoin betaalt. De verkoper is het daar niet mee eens. Hij vindt dat hij bij de vernietiging van het koopcontract één bitcoin moet teruggeven aan de koper.

De koper zegt dat hij terugbetaling van de waarde van één bitcoin tijdens de koop vraagt, omdat de waarde van de bitcoin is gedaald. De rechtbank maakt hieruit op dat de koper een aanvullende schadevergoeding wil. Maar de koper heeft geen aanvullende schade geleden door de waardedaling van de bitcoin volgens de rechtbank. De koper heeft namelijk geen bitcoin hoeven kopen voor het aanschaffen van de Chinese kom. Hij had al een bitcoin op het moment van het sluiten van het koopcontract. De koper heeft ook niet gezegd dat hij de bitcoin zou hebben gewisseld in geld als hij de koop niet had gesloten. De schade door de waardedaling van de bitcoin staat daarom los van het koopcontract.

Andere actualiteiten binnen het verbintenissenrecht zijn:

Algemene voorwaarden kunnen ook gelden zonder verklaring dat deze van toepassing zijn

Staat in een overeenkomst niet dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn? Dan kunnen deze soms toch gelden. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Omschrijving verleende zorg op factuur is in incassoprocedure geen schending van privacy

Betaalt iemand een medische behandeling niet en staat op de factuur welke medische behandeling dit was? Dan mag een incassobureau deze factuur gebruiken en levert dit geen schending van de privacy op. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Bestuurders persoonlijk verantwoordelijk voor huurcontract gesloten tijdens oprichting bv

Sluiten bestuurders een contract namens een vennootschap in oprichting en bekrachtigt de vennootschap de rechtshandeling niet? En zijn er ook geen andere afspraken gemaakt? Dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Dit heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld.

Koper heeft recht op schadevergoeding bij koop woning met gebreken

Lekkages in een woning kunnen de woning ongeschikt maken voor normaal gebruik. Komen de lekkages niet door ouderdom van de woning en is de verkoper in verzuim? Dan moet de verkoper een vervangende schadevergoeding betalen. Dit heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld.

Geen ontruiming woning ondanks hennepkwekerij door persoonlijke omstandigheden

Staat vast dat een huurder zich niet heeft gehouden aan zijn huurcontract? Dan wijst de rechter ontbinding van het huurcontract en de ontruiming van de woning toe. Behalve als bijzondere omstandigheden van de huurder dat niet rechtvaardigen. Dit heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant geoordeeld.

Afwijzing verdediging in hoofdzaak kan leiden tot afwijzing eis in vrijwaringszaak

Is de grondslag voor de eis in de vrijwaringszaak dezelfde als de verdediging in de hoofdzaak? En slaagt een gedaagde niet in zijn verdediging in de hoofdzaak? Dan is er ook geen grondslag meer voor zijn eis in de vrijwaringszaak. De rechter wijst de vrijwaringszaak daarom in dat geval af. Dit heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Wist je dat bovenstaande actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen. En omdat de overheid ons een subsidie heeft toegekend, kan je zelfs gratis 10 e-learnings volgen (incl. 10 PO-punten).

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven