Geen vaccinatie? Spuitje

Delen:

Trouwe lezers van deze kolommen weten al langer dat schrijver dezes af en toe op voetplaten van buitenlandse stoomlocomotieven is te vinden. Dat gaat niet altijd zonder medische keuring en zo kwam uw columnist op bezoek bij een Prüfungsarzt. Het liep allemaal goed af, op een kleinigheid na die in de gaten moest worden gehouden (en die gegeven het medisch beroepsgeheim hier niet nader wordt geopenbaard).

Uitgerust met het medizinische Tauglichkeitsbescheid gemäss VDV 714 werd de terugreis aanvaard, met in het achterhoofd dat het resterend mankementje misschien toch nader moest worden opgeklaard. Raadpleging van allerlei webpagina’s leverde weinig op, totdat een dame in beeld verscheen die vertelde dat talloze aandoeningen waren te wijten aan ‘eten uit de fabriek’ en dat ‘natuurlijke voeding’ volgens haar eigen voorschriften verreweg de meeste ziekten zou voorkomen en genezen. Met name suiker uit de fabriek moest het lelijk ontgelden. (Wie er meer van wilde weten moest eerst flink geld betalen, dan zou de volledige waarheid over die gevaarlijke zoetigheid en nog veel meer worden geopenbaard.)

Alle suiker de deur uit! Dé vervanger, zo lang ten onrechte versmaad, stond al klaar in het verantwoorde keukenkastje: honing natuurlijk. Vervelend alleen dat die ‘heilzame’ honing grotendeels bestaat uit: suiker… Met alle bewezen schadelijke gevolgen van dien, waar die suiker ook in zit of uit bestaat.

Of is die gevestigde wetenschap ook maar een mening? Hier blijkt een eerste tegenspraak in al te gangbare opvattingen in de trant van: moderne natuurwetenschap is ook maar een manier waarop tegen de dingen kan worden aangekeken. Als niets meer is dan een mening, kan niemand het bij het verkeerde eind hebben. Toch wemelt het internet van ‘verlichten’ die grondig getoetste natuurwetenschap relativeren als ‘typisch westers’, ‘mechanistisch’ en andere nare dingen meer, terwijl zij hun eigen opvattingen uitdragen als stenen der wijzen, zonder daartoe ook maar een begin van bewijs te bieden. Zo kan alles, van honingdiëten tot levensbedreigende weigering van vaccinatie omdat kinderen daarvan autistisch zouden worden.

Hier haalt de Verlichting zichzelf moeiteloos in. Die was bedoeld om de mens te bevrijden uit zijn onmondigheid, door wetenschappelijk te laten zien hoe de materiële werkelijkheid in elkaar zit en dus ook hoe er goed mee kan worden omgegaan. Alleen al de ‘gevestigde’ medische wetenschap heeft ten minste de lichamelijke kwaliteit van leven en de gemiddelde duur ervan dramatisch bevorderd. Zo is er oneindig veel meer. Kennelijk spreekt het allemaal zo vanzelf dat de geweldige zegeningen van die moderne wetenschap helemaal niet meer opvallen (al heeft diezelfde wetenschap natuurlijk ook massavernietigingswapens mogelijk gemaakt).

Maar diezelfde moderne natuurwetenschap die voor het eerst in de geschiedenis de werkelijkheid min of meer menselijkerwijs beheersbaar maakte, bracht ook het internet en daarmee een grenzeloze marktplaats voor zelfbenoemde deskundigen en nog veel meer geestelijk verduisterden die hun drogredelijke opvattingen aan de man brengen als waren die de woorden Gods.

Ook hieraan doet de overheid: niets (dit schijnt iets te maken te hebben met het grondrecht op uitingsvrijheid). Zo wordt de virtuele wereldmarkt van ideeën overspoeld door onzin. Iedereen mag het zeggen. Eertijds keken uitgevers van bladen en boeken nog wel eens of aangeboden werk fit for print was. Heden ten dage kan iedereen zijn eigen virtuele winkeltje van waanzin beginnen en wie geluk heeft vindt mede geestelijk gestoorden die bijdragen aan bezoekersaantallen en andere gangbare tekenen van geloofwaardigheid.

Waarom zo fel van leer getrokken tegen dit hedendaags bijgeloof? Iedereen mag toch zelf weten wat hij gelooft? Zelfs intelligente mensen kunnen diep gelovig zijn, net zo goed als dezelfde of andere mensen de Tien Geboden letterlijk nemen – al leven zij er niet altijd naar. Maar het gaat niet om verschillende levensbeschouwingen en al dan niet bijbehorende normen en waarden, het gaat om feiten. Wie werkelijk denkt dat suikers in honing gezonder zijn dan suikers uit de fabriek, of dat vaccinaties tegen dodelijke kinderziekten autisme veroorzaken, leeft als blinde, als het tegendeel van de autonome mens die zijn eigen leven inricht, naar eigen normen en waarden. Want naar geen normen en waarden kan worden geleefd zonder feitenkennis en wetenschap in plaats van vooroordelen in strijd met de werkelijkheid.

Zo is de ‘autonome’ mens die alles maar een mening vindt en het zelf toch beter weet het willoos slachtoffer van zijn eigen domheid. Hij weet niet waar hij het over heeft en weet dus ook niet wat hij kan en moet doen, naar welke normen en waarden dan ook. Bovendien spreekt hij zichzelf tegen, want als alles maar een mening is dan is zijn eigen mening ook maar een mening. Luisteren doet hij niet en zo kan alleen de werkelijkheid zelf hem al dan niet hardhandig terechtwijzen.

Deze verduistering als gevolg van de Verlichting op haar beloop laten is geen optie, in ieder geval niet zolang anderen dan die blinde beterweters zelf er het slachtoffer van worden. Zo wordt het verzet tegen inenting van kinderen tegen pokken en andere potentieel dodelijke aandoeningen ingegeven door een giftige cocktail van verzonnen feiten en schijnheilige geloofsovertuigingen. Alleen al in Nederland hebben die inentingen tussen de 6000 en 12.000 kinderlevens gered. Maar er zijn nog steeds ‘ouders’ dan wel ‘verzorgers’ die ten koste van hun eigen kinderen blind zijn voor de medische wetenschap en/of vinden dat alles in Gods hand is.

Het is en blijft verbijsterend hoe deze christelijke en andere bijgelovigen verplichte vaccinatie weten tegen te houden. Als de eerste taak van een overheid neerkomt op bescherming van mensenlevens, dan zou het desnoods onder lijfsdwang opleggen van inentingen bovenaan de agenda moeten staan. Het kost bijna niks en scheelt nogal wat doden en gehandicapten. Alleen al daarom wordt het hoog tijd om eens zonder die christelijken te regeren.

Of is alles in Gods hand? Waarom dan geen euthanasie op sociale indicatie voor dergelijke christelijken? Dat spuitje is dan toch ook in Gods hand? Waarom wachten die achterlijke gelovigen meestal wél met oversteken tot de (stoom)trein voorbij is maar stellen zij hun kinderen bloot aan kansen op ernstige ziekten en dood?

Hun tegenwetenschappelijke medestanders zullen zeggen: wie of wat bewijst nu eigenlijk dat wetenschappelijk vastgestelde feiten dé feiten zijn? Wij hebben andere wereldbeelden. Heel goed, kan daarop worden geantwoord, dan doen we jullie ook in dat euthanasieprogramma en sterft die onzin eindelijk uit. Daarop zullen zelfs de stomsten onder hen protesteren, voor zover zij niet al een zelfstandige doodswens hadden: “Maar dat kan toch niet?! Dat is toch gewoon moord?!” Hoezo? Dat vinden zij, wij niet. De gevestigde medische wetenschap leert dat sommige spuitjes dodelijk zijn. Maar ja, dat is ook maar een manier om de dingen te bekijken. Dat zeggen zij toch zelf? Wie vindt dat alles maar een mening is kan geen enkele grens trekken, zelfs niet ten bate van zichzelf.

Het ziet er niet naar uit dat dergelijke euthanasieprogramma’s snel op gang komen, al zou de dreiging ermee kunnen leiden tot nogal wat minder doden en gehandicapten dan wanneer vaccinatie van kinderen verder op haar beloop wordt gelaten. Intussen zit er weinig anders op dan met alle mogelijke andere middelen kinderlevens te beschermen. Oude en nieuwe gelovigen uitleggen dat zij het bij het verkeerde eind hebben heeft daartoe weinig zin. Wie alles al weet en ook nog vindt dat alles maar een mening is hoeft niets meer te leren, zelfs geen elementaire logica. Er zit niets anders op dan dwang. Zolang onze overheid stil blijft zitten, gegijzeld als zij is door godvrezende volksvertegenwoordigers, kan de burger zelf aan de slag: waarom geen actie uit onrechtmatige daad tegen ouders die hun niet gevaccineerde en dus besmettelijke kinderen in aanraking laten komen met anderen? Privaatrechtelijk wordt een mensenleven op zich nauwelijks op prijs gesteld, maar toch is dit het proberen waard. Wie zich wél stoort aan de werkelijkheid kan er beter iets mee doen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven