Gerard Spong: ‘Studenten zijn de strijders van morgen’

Delen:

Gerard Spong in vroege advocatentijd
Gerard Spong in vroege advocatentijd (1977) (foto: Bert Verhoeff-Nationaal Archief, Anefo_CC0)

Gerard Spong (72) heeft vanaf 1966 tot en met 1972 politicologie (een jaar) en rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn kandidaatsexamen koos hij strafrecht als hoofdrichting. Die keuze heeft hem geen windeieren gelegd; hij is ruim veertig jaar strafrechtadvocaat en gespecialiseerd in strafcassatiezaken. Momenteel toert Spong door het land met het theatercollege In vertrouwen. De voorstelling over strafrechtadvocatuur staat volgens recensies als een huis.

Wat is de beste en wat de slechtste herinnering aan uw rechtenstudie?
De slechtste herinnering aan mijn rechtenstudie is het herexamen na drie maanden van het vak privaatrecht voor het kandidaatsexamen. Mijn beste herinnering betreft de excursie naar de rechtenfaculteiten van de universiteiten te Oxford en Cambridge met het juridisch dispuut ‘Forum Romanum’ onder leiding van prof. H. Ankum, hoogleraar Romeins recht.

Wat was uw favoriete en wat uw minst favoriete vak en waarom?
Romeins recht en strafrecht waren mijn favoriete vakken. Romeins recht omdat de daarin ontwikkelde rechtsregels het huidige burgerlijk en strafrecht in niet geringe mate beïnvloeden, vooral ook door een heldere logica. En strafrecht omdat dit het meest dramatische recht in onze rechtsorde is.
Mijn minst favoriete vak was ‘administratief recht’. De vaagheid van het administratiefrechtelijke begrippenkader stond mij tegen.

Welke docent of welke jurist was voor u tijdens uw studie een inspiratiebron?
Tijdens mijn studie waren de hoogleraren A. Pitlo (burgerlijk recht) en Ch. Enschedé (strafrecht) mijn inspiratiebronnen.

Wat zou u achteraf aan uw curriculum hebben veranderd?
Achteraf bezien zou ik niets aan mijn curriculum veranderen. Naast de jarenlange strafadvocatuur heb ik mijn zevenjarige periode als rechter-plaatsvervanger als bijzonder leerzaam ervaren. Datzelfde heb ik nog steeds in de advocatuur. Met het plaatsvervangerschap ben ik gestopt. Thans maak ik deel uit van de selectiecommissie voor de Vereniging van strafcassatieadvocaten. Dat houdt me cassatietechnisch extra scherp.

Wat zou u de huidige generatie studenten aan advies willen meegeven?
De huidige generatie studenten geef ik als advies mee dat ze permanent kritisch tegenover de overheid moet staan. Daarnaast moeten studenten zoveel mogelijk non-conformistisch leren denken en openstaan voor creatieve oplossingen van maatschappelijke en/of juridische problemen. Het strafrecht is en blijft dynamisch met in beginsel onverzoenbare tegenstrijdige belangen die op een fatsoenlijke wijze tot een maatschappelijk aanvaardbaar compromis moeten leiden. Tot dusver is de strafrechtsadvocatuur in hoge mate de motor voor deze ontwikkelingen geweest, zoals blijkt uit rechtsthema’s over pornografie, abortus, euthanasie, drugs en de jurisprudentiële ontwikkelingen inzake een eerlijk proces. Dat moet zo blijven en strafadvocaten moeten dus strijdbaarheid blijven vertonen: de studenten van vandaag zijn de strijders van morgen.

Gerard Spong

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven