Partnerbijdrage van

Gerechtelijke instanties moeten informatie geven aan derden

Omdat we het belangrijk vinden dat jij, als advocaat burgerlijk procesrecht, de ontwikkelingen uit jouw rechtsgebied meekrijgt, hebben we de laatste uitspraken/wetswijzigingen uit het burgerlijk procesrecht kort voor je samengevat.

Delen:

1. Gerechtelijke instanties moeten informatie geven aan derden

Derden komen niet makkelijk aan informatie over procedures bij Nederlandse gerechtelijke instanties. Dit klopt niet met de openbaarheid van de rechtspraak en de overheid in het algemeen. Om de openbaarheid van de rechtspraak en een goede uitvoering van het rechtsproces te stimuleren, mogen ook privégegevens openbaar worden gemaakt volgens de AG. Transparant en controleerbaar werken is belangrijk voor het vertrouwen in de rechtspraak. Hierdoor zorg je er ook voor dat er geen willekeur of partijdigheid ontstaat. In artikel 6 EVRM staat dat de Nederlandse gerechten moeten zorgen voor openbaarheid.

Het recht op privacy van artikel 8 lid 1 EVRM en de AVG houden het geven van informatie niet tegen. Privégegevens moeten wel vaak worden beschermd, bijvoorbeeld door een uitspraak te anonimiseren. Griffiers mogen informatie over procedures dus wel geven als zij zich houden aan de algemene regels voor het afgeven van uitspraken. De griffier geeft de informatie bijvoorbeeld niet als een partij een zwaarwegend belang heeft.

Buitenlandse gerechten geven wel informatie over procedures. Nederlandse gerechten moeten dit ook doen en er moeten duidelijke regels komen over het geven van informatie. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

2. Belastingdienst mag eHerkenning verplichten voor aangiftes

Ondernemers moeten hun belastingaangifte via een portaal van de Belastingdienst doen. Daarvoor moeten zij een inlogmiddel kopen. De rechtbank Gelderland oordeelt dat niet in de wet staat dat de overheid dit van ondernemers mag vragen. De partijen gaan niet in hoger beroep. De AG stelt cassatie in het belang van de wet in, omdat de uitspraak van de rechtbank grote gevolgen kan hebben. Er is wel een wettelijke basis voor het betaalde inlogmiddel eHerkenning. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

3. Gerechtshoven mogen te lange processtukken weigeren

De rechter mag bepalen hoe een procedure verloopt. Dit betekent ook dat alle gerechtshoven mogen afspreken dat zij een grens stellen aan de omvang van de processtukken. Er moeten wel opties zijn om in bijzondere gevallen een langer processtuk te sturen. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

4. Verstekregel in hoger beroep anders dan bij de rechtbank

Een partij kan ervoor kiezen bij de rechtbank wel en in hoger beroep niet te verschijnen. Het gerechtshof moet dan in hoger beroep ook kijken naar de verdediging van de partij bij de rechtbank. Is het hoger beroep van de andere partij niet succesvol? Dan wijst het gerechtshof de eis altijd af. Dit heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

5. Beslaglegger alleen aansprakelijk bij misbruik van bevoegdheid

Voor aansprakelijkheid van de schuldeiser moet de beslaglegger zijn bevoegdheid hebben misbruikt. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt. De Hoge Raad heeft deze conclusie overgenomen.

6. Niet-ontvankelijkheid door kracht van gewijsde alleen bij precies dezelfde eis

Kracht van gewijsde van een uitspraak geldt alleen voor een oordeel van een rechter tussen dezelfde partijen over precies hetzelfde geschilpunt. Het is ook geen misbruik van bevoegdheid als een partij een eis aan de rechter voorlegt die niet precies hetzelfde is als een eerdere eis. Dit heeft de AG in een conclusie aan de Hoge Raad duidelijk gemaakt.

Gratis PO-punten met Permanent Actueel

Wil jij vanaf nu ook continu op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebied(en) en direct je PO-punten behalen?

Schrijf je dan nu, met behulp van de subsidieregeling NL leert door, tijdelijk gratis in via onze website voor een jaar lang gratis Permanent Actueel en ga direct aan de slag met de eerste e-learnings.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven